Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Begroting 2020-2023

Begroting 2020-2023 De begroting geeft de inkijk in de financiƫle situatie de komende vier jaren van onze gemeente. Wat Samen Beter er van vindt, lees je in de algemene beschouwing door ons raadslid Lizet Keyzers:

Algemene beschouwingen SBN, november 2019.

De beschouwingen, gaan over de toekomst van onze gemeente. Daar werken we – samen met organisaties en inwoners - waaronder ook kinderen en jongeren -  hard aan. Zoals een nieuwe omgevingsvisie, en tal van andere belangrijke toekomstonderwerpen.
We houden ons de komende maanden bezig met een nieuwe burgemeester. Ook bepalend voor onze toekomst.
Dit is de laatste algemene beschouwing voor onze huidige burgemeester. Een compliment aan hem, voor de financiële huishouding, van de afgelopen 5 à 6 jaar: Nieuwkoop staat er financieel sterk voor. En het is beslist fijner wonen, én ook fijner politiek bedrijven, in een gemeente die financieel sterk is.

Een ander compliment aan het college en de organisatie, zijn de aantallen werkplekken werkervaring, re-integratie- en SROI/Rijnvicu in onze eigen organisatie. Goed dat wij hier zelf stevig aan bijdragen! Samen Beter ziet nl. graag, dat íedereen kansen krijgt. We leven immers in een inclusieve samenleving, Nieuwkoop is een inclusieve gemeente, met inclusieve dorpen en gemeenschappen, waar er voor iedereen een huis is, mét of zonder regenboogvlag.

Erg belangrijk, maar ook erg spannend, vinden wij de stap om op eigen kracht, de jeugdzorgin te gaan kopen. Wij willen het college vragen, hier ook onze eigen organisatie goed op toe te rusten.
Sporten en bewegen, maar ook cultuur- en andere maatschappelijke activiteiten, houden ons gezond en vitaal, brengen inwoners bij elkaar, en zorgen voor minder zorgkosten. Ook daar, ligt volgens ons één van de sleutels, voor de opgelopen kosten in de jeugdzorg. Net als bij Veilig Thuis: hoe vroeger gesignaleerd, hoe meer kans op oplossingen.

Zoals vorige week gezegd, heeft SBN een stevige wens over ons zwembad en de sporthallen. Bijvoorbeeld ons mooie zwembad de Wel dat er nu 30 jaar staat, gaat nogal wat onderhoudskosten tegemoet de komende jaren, en dan komen daar nog duurzaamheidsinvesteringen bij.  Wij pleiten er hier voor, om alvast eens de kosten en baten op een rij te zetten van een nieuw zwembad, al dan niet op een andere plek, en al dan niet in combinatie met andere functies. Zo ook voor de wat oudere sporthallen.

Wij denken dat daar win-win’s zitten: financieel én maatschappelijk. En mogelijk zelfs ook met een nieuwe woningbouwlocatie.

Want zoals iedereen weet, houden wij niet op met dromen over goed wonen. We dromen er niet alleen over, we zien dat het college flinke stappen zet. Koetshuis. Centrum Nieuwveen. Buytenwegh Noord. Niet alleen grotere, en standaardwoningen, maar JUIST ook kleinere, en meer bijzondere woningen, sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en middeldure huur.
En zélfs de eerste stapjes voor een locatie in VrouweNakker. Onze oproep in onze moties een half jaar geleden ‘blijven bouwen in onze eigen gemeente’ en ‘versnellen bouw nieuwe woningtypen’ krijgen daarmee alle aandacht.

Wij blijven het roepen: woningen bouwen voor starters is prio nummer 1. Waar voor ons ook meer aandacht naar mag uitgaan, zijn woonvormen voor ouderen, met verschillende behoeften aan zorg. De toenemende vergrijzing en de aanpassingen in de zorg betekenen wat ons betreft dat er méér nieuwe, voor ouderen prettige ‘samenwoon’vormen mogen komen, waarbij mensen er voor elkaar kunnen zijn. Of zoals ons raadslid Leo Visser het al langer zegt: het ‘bejaardenhuis’ moet eigenlijk gewoon weer terugkomen. Futurahuis Nieuwveen, & Aar & Amstel zijn goede voorbeelden. Of een Knarrenhof, of een Ouden Huis - een soort Futurahuis voor mensen die op een sociale huurwoning zijn aangewezen. Graag zouden wij een toezegging van de wethouders wonen en sociaal domein krijgen, om hiervoor naar méér mogelijkheden te kijken, samen met de woningstichtingen.

Wij zijn blij met alle inzet van het college op de dossiers Schiphol en Stikstof, en pleiten er hier voor om dat niet alleen op woningbouw in te steken, maar ook op het ondersteunen van onze agrariërs. Het lijkt er op, dat in het hele stikstof debat, er partijen zijn die verborgen agenda’s hebben door alleen de boeren als de grote schuldigen aan te wijzen. Dit terwijl de Rotterdamse haven, Schiphol, vrachtverkeer en het buitenland grote stikstof vervuilers zijn. SBN is trots op onze boeren. Zij behoren tot ons cultureel erfgoed. Maar er zal in de agrarische sector méér geïnvesteerd moeten worden zoals in moderniseringen met minder uitstoot tot gevolg, en in het mogelijk maken van vrijwillige verplaatsingen. Wij horen graag van de wethouder of en hoe de gesprekken hierover met de provincie lopen. Ook lijkt het er op dat Nederland jaren geleden een rigide uitvoering van de natuurwetgeving heeft doorgevoerd ten opzichte van andere Europese landen.


Wij willen de wethouder vragen om hier de gesprekken met relevante partijen over aan te gaan. Zodat we daarmee kunnen voorkomen dat agrariërs verplicht moeten stoppen en ‘verkassen’.

Zoals wij vaak zeggen, vinden we dat we bij alle inzet op duurzaamheid, goed rekening moeten houden met de portemonnee van onze inwoners. Komend jaar, staat voor onze inwoners in het teken van méér afvalcontainers, bedoeld om béter het afval te scheiden en daarmee het uitsparen van centen. Daar gingen we vanuit SBN schoorvoetend in mee, want het milieu verlangt wat van ons allemaal.
De landelijk toegenomen kosten, zorgen er echter voor dat de financiële voordelen met een speld in een hooiberg gezocht moeten worden. Daarom dienen wij – samen met VVD en SGP-CU - de  motie ‘minder (meer) betalen voor afvalscheiding’ in. De afvalstoffenheffing, neemt alweer verder toe. Dat de afvalstoffenheffing weer verder toeneemt, werkt wat tegendraads op het voordeel van het nieuwe afvalbeleid. Dat is dus niet zo stimulerend voor de inwoners het afval goed te scheiden. Wíj kunnen dat niet goed uitleggen aan onze inwoners.
De septembercirculaire. heeft een positief effect. Volgens ons moet er dan ook iets van ruimte te vinden zijn, om de afvalstoffenheffing te verlagen. Daarom stellen wij met de motie voor, dat het college dat verder uitzoekt, en ons in december al het resultaat voorlegt. Zodat we hopelijk al in 2020 de afvalstoffenheffing iets kunnen verlagen.

Tot slot wil ik afsluiten met een oproep aan onszelf. We steken in op veel en goede participatie. Dat is goed. En we zijn ons aan het heruitvinden: “Wat voor raad willen we zijn?”.
SBN roept daarbij op: laten we het over de hoofdlijnen blijven hebben. Interessanter én begrijpelijker voor onze inwoners.
Voorzitter, ik sluit af, wellicht is dat nog eens een training waard?

SBN