Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

9-7-2020 – Ook een Integraal Kindcentrum in Woerdense Verlaat!

9-7-2020 – Ook een Integraal Kindcentrum in Woerdense Verlaat! In navolging van Ter Aar en Zevenhoven waar op dit moment de IKC ’s gebouwd worden, zullen ook Woerdense Verlaat, Nieuwveen en Langeraar volgen met nieuwe IKC’s.

 

In navolging van Ter Aar en Zevenhoven waar op dit moment de IKC ’s gebouwd worden, zullen ook Woerdense Verlaat, Nieuwveen en Langeraar volgen met nieuwe IKC’s. Er wordt gestart met het ontwikkelen van de plannen om ook in deze kernen een IKC ( integraal kind centrum ) te ontwikkelen. Op 9 Juli stelde de gemeenteraad de update van het strategisch plan onderwijs(huisvesting) vast. Nieuw daarin is een IKC in Woerdense Verlaat. Voor de kleine school De Meent in dit dorp was met het vorige “scholenplan” uit 2015 nog onvoldoende duidelijk wat de toekomst zou brengen.

Samen Beter is hier heel erg blij mee. Een IKC is meer dan een schoolgebouw. Er  worden verschillende functies in 1 gebouw ondergebracht zoals naast onderwijs ook kinder- en buitenschoolse opvang, sporten/bewegen en welzijnsactiviteiten. Daarmee vervult het gebouw een belangrijke rol voor educatie, maar is het daarnaast ook een sociale ontmoetingsplek voor jong en oud. Goed voor de leefbaarheid van onze dorpen.

Met dit plan is de huisvesting van onze scholen goed geregeld en zijn straks alle scholen binnen de gemeente Nieuwkoop relatief nieuw en duurzaam! Ook wordt er veel aandacht besteed aan de buitenruimtes van de nieuw te bouwen IKC ’s. Niet alleen stenen schoolpleinen, maar buitenspeelplaatsen met veel groen. Wel zo fijn in onze landelijke dorpen!

SBN