Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

9-7-2020 Méér woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren

9-7-2020 Méér woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren Woningbouw is de basis voor levendige dorpen en gemeenschappen, vitale voorzieningen, verenigingen en scholen, en voor onze lokale en regionale economie. SBN wethouder Guus Elkhuizen heeft een programma op laten stellen dat de nadruk legt op de bouw van woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Woningen voor deze doelgroepen zijn het hardst nodig.

Woningbouw is de basis voor levendige dorpen en gemeenschappen, vitale voorzieningen, verenigingen en scholen, en voor onze lokale en regionale economie. SBN wethouder Guus Elkhuizen heeft een programma op laten stellen dat de nadruk legt op de bouw van woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Woningen voor deze doelgroepen zijn het hardst nodig.

Wonen en zorg
Omdat de bevolking vergrijst, heeft de fractie van Samen Beter bijzondere woon-zorgvormen voor ouderen in de gemeenteraad bespreking gebracht, zoals bijvoorbeeld Het Ouden Huis:
https://www.hetoudenhuis.nl/. Op initiatief van onze raadsleden Lizet Keyzers en Leo Visser, is er besloten dat de gemeente woon-zorg concepten en locaties daarvoor onderzoekt.  

Méér woningen voor starters
Ook is door onze fractie, samen met andere fracties, het initiatief genomen om te kijken of er meer woningen voor starters mogelijk zijn in Ter Aar en in Noorden, Noordse Dorp en Woerdense Verlaat. Zo gaf ons raadslid Wilfred Geerlof aan dat in Noorden, Noordse Dorp en Woerdense Verlaat de bevolking relatief minder jong is dan in de rest van de gemeente. Extra reden om hier goed naar mogelijkheden voor starterswoningen te kijken.

Startnotities woningbouwplannen
Zowel voor Nieuwveen (Teijlerspark II, 9 juli 2020) als voor Noordeinde (Diamantschool/Tochtpad, 28 mei 2020) zijn startnotities vastgesteld door de gemeenteraad. Voor deze locaties starten onderzoeken en gesprekken met de omwonenden en andere betrokkenen om zo te komen tot afgestemde en gedragen woningbouwplannen. Voor de locatie in Noordeinde, is op initiatief van Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop afgesproken om eerst met de bewoners van de Dobbe e.o. in gesprek te gaan, voordat gestart wordt met het verdere onderzoek naar woningbouw op de strook grond langs de Dobbe. Dat deze grond mogelijk bebouwd kan worden, was namelijk nog niet eerder ter sprake geweest.

Meer stuur op sociale huur, middenhuur en goedkope koopwoningen
De in de raad vastgestelde doelgroepenverordening is een sturingselement voor de gemeente om in het bestemmingsplan van nieuw te bouwen sociale huur, middenhuur en goedkope koopwoningen (maximaal € 200.000,--) de maximum prijsgrenzen en de doelgroepen kan bepalen. Hiermee worden ook particuliere ontwikkelaars ‘verplicht’ om ook deze categorieën woningen te bouwen.

Samen Beter Nieuwkoop pleitte voor kortere instandhoudingstermijn goedkope koop
Er is in de doelgroepenverordening ook een instandhoudingstermijn vastgelegd: op deze manier blijven de goedkope koopwoningen langer beschikbaar voor starters. Het college stelde een termijn van drie jaar voor. Samen Beter wilde dit graag terugbrengen naar één jaar. Omdat helaas meerdere andere partijen de termijn juist wilden verhogen, is de instandhoudingstermijn vastgesteld op vijf jaar.
In die vijf jaar, kan de koopwoning dus niet voor een hoger bedrag verkocht worden. De fractie van Samen Beter Nieuwkoop denkt dat dit niet ten gunste komt van de starter binnen onze gemeente. In vijf jaar tijd kan er veel gebeuren in het leven van jonge inwoners. Een stap naar een groter huis neemt zo meer tijd in beslag. Immers de verkoopprijs van je starterswoning zal in de eerste vijf jaar geen overwaarde realiseren waarmee de aankoop van een groter huis makkelijker gefinancierd kan worden. En wat te denken als je niet meer aan je financiële verplichtingen kan voldoen van je starterswoning door arbeidsongeschiktheid, verliezen van baan of beëindigen van je relatie? 
SBN heeft deze argumenten genoemd in de raadsvergadering, maar kreeg onvoldoende gehoor. Ons devies bij de aankoop van een nieuwbouw starterswoning is dan ook om wel goed op de clausules te letten.

Buytewech-Noord
Voor Buytewech-Noord is er een raadsbreed akkoord bereikt op een woningbouwprogramma dat beter aansluit bij starters, jonge gezinnen en senioren. Er wordt op verzoek van Samen Beter Nieuwkoop bovendien bekeken of er op een locatie in de buurt  een wijziging kan plaatsvinden van dure naar goedkopere/middeldure woningen.
De rotonde op de Nieuwveenseweg wordt aangepast zodat deze een efficiënte en veilige ontsluiting van de nieuwe wijk wordt. Voor deze ontsluiting is het bestemmingsplan vastgesteld.

 

 

SBN