Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

9-07-2020 Nieuwkoop koestert ook haar monumenten en musea.

9-07-2020 Nieuwkoop koestert ook haar monumenten en musea. Vlak voor de zomer is in de gemeenteraad besloten over de subsidie voor het museumplein en het vaststellen van een nieuw subsidieplafond voor monumentenzorg.

Voor de inwoners van onze gemeente Nieuwkoop, vindt SBN het enorm belangrijk dat zowel de diverse musea als de mooie monumenten behouden blijven en onderhouden worden. SBN is wel van mening dat er op beide stukken goed geëvalueerd moet worden op structurele basis. 
Hieronder wat quotes uit beide betogen die door SBN zijn voorgelegd.
Nota Erfgoed.

Al sinds 2014 is men aan de slag gegaan om te inventariseren welke objecten in de gemeente omtrent gebouwen een cultuur/historische waarde  hebben.  Er zijn drie publieksbijeenkomsten geweest met eigenaren, waar is besproken wat voor hun belangrijk is en wat hun ideen daarover zijn. De mooie en bijzondere verhalen en foto's van weleer, deed ook SBN weer beseffen dat deze oude pandjes in de kernen belangrijk zijn voor de gemeente juist omdat ze het verhaal van vroeger vertellen. Dit moeten wij koesteren en vooral als wij Nieuwkoop Toeristisch/Recreatief maar ook Economisch op de kaart willen zetten, het een kan niet zonder het ander.

Subsidie museumplein.

SBN steunt de subsidie met die kanttekening dat we moeten blijven evalueren. Daarvoor lijkt het SBN goed om hier gelijk momenten voor te bepalen (bv na 1,5 en na 3 jaar). Daarnaast vinden wij van SBN dat de scholen nog meer betrokken moeten worden bij ons culturele erfgoed en dat hier ook best meer aandacht aan besteed mag worden. Net als het nog aantrekkelijker maken van het museumplein om meer bezoekers te trekken. 

 

SBN