Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

8 Juli 2021 Sport- en beweegbeleid weer een stap verder.

8 Juli 2021 Sport- en beweegbeleid weer een stap verder. Nadat in 2020 het sportakkoord tussen verenigingen en gemeente werd gesloten, is nu ook het sport- en beweegbeleid voor de nabije toekomst vastgesteld. Een mooi vertrekpunt voor zowel verenigingen als gemeente voor optimalisering van het sport- en beweegaanbod, en voor een efficiënt en multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties.

Samen Beter Nieuwkoop wil dat iedere inwoner kan meedoen, óók aan sport en bewegen.  Voor iedere inwoner moet er toegang zijn tot een geschikte (sport)activiteit. Daarvoor zijn er ook initiatieven van de sportverenigingen nodig.


Het is goed om te zien dat er tussentijds al grote stappen worden gezet. Samenwerking van een aantal muziekverenigingen in het Muziek-Akkoord. Tennisverenigingen die de handen ineen slaan voor de toekomst. Sportverenigingen met introductie-acties. En “walking-footbal”: wandel-voetbal voor ouderen.

De drang van enkele politieke partijen om de opgestelde visie volledig te wijzigen heeft Samen Beter Nieuwkoop niet gesteund. De visie is het vertrekpunt en heeft draagvlak bij sportverenigingen. Er wordt gewerkt aan concrete plannen voor:
- binnensport accommodaties;
- subsidiëring van buitensport;
- bewegen in de openbare ruimte;
- de rol van sportpunt Nieuwkoop;
- de toekomst van zwembad De Wel.
Samen Beter Nieuwkoop kijkt met interesse uit naar het onderzoek naar de kosten van het noodzakelijk groot onderhoud van zwembad De Wel. Ook de optie nieuwbouw wordt doorgerekend.

 

In september volgen er uitgewerkte plannen over het subsidiebeleid. Evaluatie van het huidig beleid is daarvoor één van de uitgangspunten. Ook hier steekt Samen Beter Nieuwkoop in op een eigentijdse aanpak, inzichtelijk en getoetst aan de zelfredzaamheid, de toekomstwaarde en de financiële huishouding van verenigingen.

 

SBN