Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

8 Juli 2021 – Omgevingsvisie: visie op de toekomst van gemeente Nieuwkoop

Na een proces van een paar jaar, met veel betrokkenheid van inwoners, organisaties en de dorpsraden, is op 1 juli de omgevingsvisie Nieuwkoop vastgesteld. Een groot deel van de samenleving heeft meegewerkt aan deze visie. Daar is Samen Beter Nieuwkoop erg blij mee en trots op.

Folder.PNG In de omgevingsvisie, is de toekomstvisie op onze gemeente verwoord en verbeeld. Er staat in wat we in onze leefomgeving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen. De visie is een uitnodiging om samen aan de leefomgeving te blijven werken. De visie vervangt de Structuurvisie uit 2009.
In de visie zijn zeven ‘NIeuwkoopse drijfveren” het vertrekpunt:
1. Rust en ruimte
2. Weids landschap
3. Bijzondere natuur
4. Centrale ligging
5. Dorps karakter
6. Levendige dorpen
7. Saamhorigheid.
Er zijn drie ambities geformuleerd: gelukkige mensen, sterke dorpen en een groene toekomst. De visie is uitgewerkt in drie deelgebieden, omdat op het niveau van de dorpen en het landschap, de visie écht betekenis krijgt.

Aan de uitvoering van de visie werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, organisaties en initiatiefnemers. De omgevingsvisie blijft in ontwikkeling, maar de 7 drijfveren en de 3 ambities blijven steeds het gezamenlijke uitgangspunt.
Je kan de visie hier downloaden en lezen: https://nieuwkoop.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/accb19a2-ad79-4618-84e1-b34b213854c2

SBN