Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

8 Juli 2021 - Nieuwkoop Bouwt

8 Juli 2021 - Nieuwkoop Bouwt 8 juli 2021 – Voorstel “Nieuwkoop Bouwt”

Afgelopen najaar, diende Samen Beter Nieuwkoop een voorstel genaamd “aanvalsplan woningbouw” in. Dat was de aanleiding voor de gemeente, om te komen met een voorstel om een projectbureau woningbouw in te richten. Bij de bouw van woningen komt wat SBN betreft té veel, wet- en regelgeving en proceduretijd kijken. Daarbij worden we gehinderd door stikstofregels, luchtvaartcontouren en soms langdurige bestemmingsplanprocedures. Daarbij zitten beslissingen van de afgelopen 10 jaar van ons VVD-kabinet, vreselijk in de weg:

  • afschaffen van de minister van volkshuisvesting in 2010;
  • want de bouw van woningen kon prima aan de markt overgelaten worden, zo was de gedachte;
  • woningbouwcorporaties werden verhuurdersheffingen opgelegd zodat hun financiële speelruimte beperkt werd, terwijl juist zíj bouwen voor de minderbedeelden en kwetsbare inwoners;
  • falend stikstofbeleid.

De nieuwbouw van woningen is zo tot stilstand gekomen, en dat in een zo welvarend land als Nederland. Toch zien we dat we in onze gemeente Nieuwkoop nog heel wat woningen gebouwd hebben, en ook nog veel woningen gaan bouwen:

  • van 2015 t/m 2020 nam het aantal inwoners toe van 27.110 naar 28.800: 1.700 extra inwoners in 5 jaar tijd;
  • in die periode werden er gemiddeld per jaar 305 omgevingsvergunningen om te kunnen bouwen aangevraagd;
  • van 2014 t/m 2020 zijn er volgens het CSB gemiddeld 154 woningen per jaar bijgekomen, en van 2021 t/m 2030 worden er naar verwachting gemiddeld 158 woningen per jaar gebouwd.

Het lukt kortom onze gemeente, om tegen de stroom van het kabinetsbeleid in, toch nog woningen te laten bouwen. Samen Beter Nieuwkoop is daar erg blij mee. De inrichting van een projectenbureau woningbouw, moet mee borgen dat de woningbouw op tempo blijft plaatsvinden.

SBN