Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

8-11-2018 Algemene beschouwingen, Wat vind Sbn van de financiele vooruitzichten tot 2022

8-11-2018 Algemene beschouwingen, Wat vind Sbn van de financiele vooruitzichten tot 2022 begroting 2019-2022. Op 8 maart behandelde de gemeenteraad de najaarsnota en de begroting. In die stukken wordt vooruitgekeken met het oog op de financiƫn. Samen Beter legde in haar reactie op de najaarsnota de nadruk op de samenwerking binnen de gemeenteraad, en met de inwoners, ondernemers en verenigingen en instellingen. Lees daarvoor het betoog van ons raadslid Ines de Ridder.

De najaarsnota, de bestuurlijke voortgangsrapportage van de eerste acht maanden van 2018 met als uitgangspunt de begroting 2018-2022. Dank aan het college en ambtenaren voor de heldere uiteenzetting.
De voorstellen uit deze nota hebben een sterk voordelig effect op de begroting met een tussentijds positief resultaat van € 450.000.

De economische situatie maar OOK de toekomstige bereidheid tot samenwerking en het voeren van een transparant en kritisch debat binnen de raad zijn van invloed zijn op de financiële situatie van onze gemeente, ONZE achterban: de inwoners EN ondernemers!

Zonder in herhaling te vallen van hetgeen ons is voorgelegd in de nota wil ik namens Samen Beter uitspreken dat voor de complexe dossiers die we nog gaan behandelen een goede weg is ingezet met het college en de raad.
Kort memoreer ik dat er bereidheid is bij de fracties tot samenwerking bijv. in het dossier Detailhandel Ter Aar. Ook in de regiocommissie is de uitspraak gedaan dat een gemeentebreed debat en behandeling van de vraagstukken in de klankbordgroepen Energie en Sociaal Domein de voorkeur geniet. Op deze wijze wordt er expertise opgebouwd en efficiënt ingezet voor onze inwoners.  

SBN