Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

4 juli 2019 - Insteken op de VOMAR bij de Intratuin was van het begin af aan de beste strategie!

4 juli 2019 - Insteken op de VOMAR bij de Intratuin was van het begin af aan de beste strategie! Gelijk Samen Beter wordt nu bevestigd! Op 4 juli was het afrondende raadsdebat over de komst van supermarkt VOMAR naar de Intratuin aan de Kerkweg in Ter Aar. Besloten is om geen ander bestemmingsplan vast te stellen voor het gebied, maar om de VOMAR te laten vestigen. De planschade kosten zouden veel te hoog zijn.


Samen Beter heeft al bij het allereerste begin, 8 maart 2018, gezegd dat de komst van de supermarkt niet gewenst was maar gefaciliteerd moest worden. Het bestemmingsplan stond dat toe, en wij beseften destijds al dat de planschade hoog en sonde geld zou zijn, geld dat beter in het centrum en in de verkeersveiligheid gestoken kan worden.

 

Lees hieronder het betoog van onze fractievoorzitter Remco Hendriks.

 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
En met dit dossier is het vertrouwen van onze inwoners te paard gegaan!

Dit dossier is eigenlijk begonnen in 2006, de raad heeft toen in alle wijsheid besloten dat er detailhandel mag komen op de locatie achter de intratuin. In 2013 is dit nog eens herbevestigd en vervolgens is er in mei 2017 een vergunning verleend.
Begin 2018 kwam er echter onrust waarop de hele raad zich af heeft gevraagd of dit een wenselijke situatie is, daarop zijn scenario’s geschetst met mogelijkheden en daarbij de gevolgen van ieder scenario.
Op 5 februari 2018 kwam daarop een brief dat bij het wijzigen van het bestemmingsplan er een planschade zou komen die hoger zou uitvallen dan die ons nu wordt geschetst!

Het is een heel naar dossier geworden en ik denk dat dit alle partijen onderschrijven! Echter hebben wij dit wel zelf in de hand gehad en sommigen vragen zich af: waarom dan?

Op 8 maart 2018 kwam er vervolgens in het geheim een voorbereidingsbesluit wat in meerderheid werd aangenomen door de raad.
Waarschuwingen van de hoge planschade werden in twijfel getrokken en we zetten het door!
Nu is het argument “we hebben toen tijd gekocht”, weliswaar tijd waarin veel is gebeurd, maar ook onrust is ontstaan, en mensen en partijen beschadigd zijn!

Partijen die verweten worden dat ze “zijn gaan liggen”, maar: zijn dat juist niet die partijen die toen al de realistische blik hadden en de brief van 5 februari serieus namen, want de bedragen zouden nog hoger uitvallen dan nu.

Is het dan gaan liggen? Of is het sturen op realiteit en voldongen feiten waar we voor stonden en niet regeren in emotie en je kop in het zand steken?
Dat mag iedereen voor zichzelf gaan invullen, feit is wel dat dit allemaal een erg vreemde timing was!
Het is namelijk zo dat ik op 8 maart 2018 namens Samen Beter om tijd heb gevraagd aan de rest van de raad, de enige die hier serieus op in ging was de heer van Belzen, alleen toen ik een tijdsbestek van twee weken vroeg, was dat ook voor de heer van Belzen een brug te ver.
Dat zijn bijzondere situaties die gebeurd zijn, die we nu eindelijk vanavond gaan afsluiten.

Wanneer dit benoemt wordt, zoals vorige week in de MR wordt het gezien als vies spel en niet fair.
Maar u kunt u afvragen of het in maart 2018 allemaal zo fair is gegaan.

Dit is allemaal gebeurd, we kunnen hier lang over praten, we kunnen hier kort over praten, we kunnen een welles nietes discussie gaan voeren, maar vanuit de VON en vanuit het college wordt nu een roep gedaan om de motie van 8 maart 2018 die Samen Beter indiende, toch uit te gaan voeren.
Ondanks dat het niet onze keuze is geweest hebben wij ons ten allen tijde constructief opgesteld om mee te denken en mee te praten in het proces wat gelopen is.
Wij voldoen daarom graag aan de oproep van de VON en het college om onze motie nogmaals in stemming te brengen. En hopelijk wordt deze unaniem gesteund, om het vertrouwen niet te voet, maar rennend terug te winnen!

SBN