Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

24-9-2-20 Visie op detailhandel

24-9-2-20 Visie op detailhandel Een klankbordgroep van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente Nieuwkoop hebben in samenwerking een gedegen geactualiseerde versie van de detailhandelsvisie gemaakt.

Een klankbordgroep van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente Nieuwkoop hebben in samenwerking een gedegen geactualiseerde versie van de detailhandelsvisie gemaakt. Ons raadslid Ines de Ridder heeft in de gemeenteraad aangestuurd op behoud van de supermarktfunctie in de kleine kernen nú en in de toekomst. Dit voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen. Bovendien heeft zij ook voor het Kennedyplein een lans gebroken. Als er zich onverhoopt leegstand aandient, blijft er de mogelijkheid van een herstructurering. Zo kan er altijd, samen met de huidige ondernemers, gestuurd worden op behoud van een optimaal aanbod van winkels. 

SBN