Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

22 april 2021 - Woningbouw Noordeinde: inwonersparticipatie met open vizier.

22 april 2021 - Woningbouw Noordeinde: inwonersparticipatie met open vizier. Mei 2020 zorgde de startnotitie Tochtpad Noordeinde voor veel beroering in het dorp. Dat er aan de Dobbe een woningbouwplan zou komen, was voor omwonenden en inwoners van het dorp een complete verrassing. Dat resulteerde in de vraag van Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop, voor een gesprek met de bewoners Dobbe/Schinkel Noordeinde, alvorens verdere stappen te zetten. April 2021 lag er naar aanleiding van de gesprekken een voorstel in de raad om een plan te gaan maken voor woningbouw langs de Dobbe en op de Diamantlocatie.

SBN-raadslid Lizet Keyzers heeft samen met Kees Hagenaars van Natuurlijk Nieuwkoop, meerdere gesprekken met bewoners gevoerd. De bewoners Dobbe/Schinkel hielden eerder al in hele kort tijd een enquete, die veel ingevuld werd. Ook de bewoners St. Janstraat/Jacob van Damstraat lieten van zich horen. Woningen bouwen in Noordeinde leeft. Er is al veel gebouwd in het plan Noordereinde. Waar komen dan precies welke woningen? Hoeveel? Hoe ingepast? Hoe bereikbaar? Een verkeersveilige  bereikbaarheid van het speelveld. De groene inpassing. Dat alles houdt de direct omwonenden en ook andere inwoners van dit kleine dorp flink bezig terwijl er nog géén plannen onderzocht en getekend zijn.

Omdat de wens van Samen Beter Nieuwkoop is dat er met een open vizier, en met een gelijk ‘speelveld’, gewerkt wordt aan de plannen, is er door ons, samen met Natuurlijk Nieuwkoop, een voorstel gemaakt voor heldere participatie door de inwoners. Lizet Keyzers, zelf wonende in Noordeinde, zette dit besluitvoorstel uiteen. Besloten is, dat er een aantal realistische stedenbouwkundige varianten voor de invulling van de woningbouw komen. Deze worden aan de direct omwonenden en de inwoners van Noordeinde en Zevenhoven voorgelegd voor reacties en om daar over in gesprek te gaan. Daaruit rollen dan de exacte locaties en uitwerking van woningbouw, met als (gecombineerde) opties de Dobbe, de kiss & ride zone, de Diamant en het huidige speelveld. Dat er een veilig bereikbaar speelveld moet blijven is uitgangspunt.

VVD en D66 gingen niet mee in het voorstel. VVD houdt vast aan de planning en aan het plan te bouwen aan de Dobbe en op de Diamant. D66 hield het wel of niet bouwen aan de Dobbe nog geheel ongewis.


Op basis van de participatie-resultaten wordt er een definitieve uitwerking opgenomen  in een concept bestemmingsplan voor inspraak. Wethouder Elkhuizen van Samen Beter Nieuwkoop gaf aan  in dit participatietraject SAMEN met de inwoners op pad te gaan en te kiezen voor zorgvuldigheid en daar de juiste tijd voor te nemen.

Samen Beter Nieuwkoop bedankt de inwoners uit Noordeinde die de raad benaderd hebben voor hun tijd en betrokkenheid en ideeën. Wij vertrouwen er op dat hier – samen – een mooi en gedragen plan tot stand komt waarmee het dorp en de woningzoekenden blij worden gemaakt.  

 

SBN