Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

2021-04-25 De regionale energiestrategie (RES)

2021-04-25 De regionale energiestrategie (RES) In Nederland werken 30 regio’s aan een eigen RES. Gemeente nieuwkoop behoort tot de regio Holland Rijnland. Een regio met 13 gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland en netbeheerder. Gezamenlijk wordt een strategie gevormd. Een zoektocht naar alternatieven voor aardgas, zoals restwarmte uit de haven van Rotterdam of geothermie maar ook duurzame alternatieven voor vervoersmogelijkheden en het onderzoek naar mogelijkheden hoe we elektriciteit kunnen opwekken binnen de eigen regio.

En met name dat laatste onderwerp geeft veel beroering bij ons allemaal, als inwoner maar ook als raadslid om jullie stem te vertegenwoordigen in onze gesprekken met Holland Rijnland. Guus Elkhuizen en zijn team werken keihard aan de belangen van al onze dorpskernen in de gesprekken met bestuurders. Fantastisch was ook de opkomst bij de digitale bijeenkomsten. We hebben hiermee in de corona-periode tóch de mogelijkheid om met jullie te sparren over de mogelijkheden. Maar ook de petities die zijn ingediend bij Guus Elkhuizen zijn gelezen en gehoord. 

Niets doen is geen optie, dat weten we allemaal. Maar Samen Beter Nieuwkoop wil niet te grote stappen zetten én niet te snel. De technische ontwikkelingen gaan zo snel. De opwek-capaciteit van een zonnepaneel vandaag is morgen alweer verouderd. Met andere woorden, om onze opgave te bereiken hebben we vandaag bijvoorbeeld 50 hectare panelen nodig maar volgend jaar misschien maar 25 hectare. Wat ons betreft zetten we steeds kleine stappen. 

Gemeente nieuwkoop heeft aangegeven dat we zoveel als mogelijk “zon op dak” willen nastreven, dat opwekken van elektriciteit alleen langs grote infrastructuur (a4, a44, n11) moet plaatsvinden en dat onze natuur en historische waarden belangrijk zijn. 

Nu is het van belang dat we binnen de regio Holland Rijnland onze belangen blijven benadrukken. Immers we hebben niet alleen de RES in onze gemeente als uitdaging maar ook nog de bodemdaling, de stikstof uitstoot als remmer van de woningbouw en veeteelt, de problematiek dat Schiphol wenst te groeien in aantal vliegbewegingen terwijl onze gemeente al veel geluidshinder ervaart en bovendien door extra groei van Schiphol wij ook weer geremd wordt in het bouwen van huizen. Én we willen een betere bereikbaarheid van onze dorpskernen en daarom investeren in een beter netwerk van openbaar vervoer, zoals met een betere aansluiting bij regio Amsterdam via een hoogwaardige ov-verbinding Alphen a/d Rijn - Uithoorn.

Aan jullie de oproep om kritisch de gesprekken en ontwikkelingen te volgen. Stuur ons jullie ideeën, juist in dit vraagstuk. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid die we moeten behouden voor onze (klein)kinderen. 

 

SBN