Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

2021-02-20 – Samen werken aan een beter plan voor Schiphol.

2021-02-20 – Samen werken aan een beter plan voor Schiphol. Op zaterdag 20 februari 2021 kopte de Telegraaf financieel, dat er een “plan B voor Schiphol nodig is in plaats van groei”. Lees hieronder de tekst van het volledige artikel van Yteke de Jong, waarin Samen Beter Nieuwkoop wethouder Guus Elkhuizen aan het woord is.

“Er moet een plan B komen voor Schiphol, waarin de luchthaven vooral kijkt naar welke verbindingen onze economie nodig heeft. Daarvoor pleit een groep bestuurders in de regio Schiphol en milieugroep MOB van Johan Vollenbroek.
Schiphol meldde vrijdag een verlies van €568 miljoen als gevolg van de coronacrisis. Toch blijft de luchthaven uitgaan van groei in de komende decennia. „Een groot Schiphol is gestoeld op Nederland distributieland. De groeistrategie richting 2050 gaat daar ook weer van uit, terwijl je luchtvaart moet bezien in relatie tot de totale economie die wij als Nederland willen hebben. De samenhang der dingen en een visie ontbreekt”, zegt wethouder Guus Elkhuizen van de gemeente Nieuwkoop. Samen met zijn collega-wethouder Kiki Hagen van de gemeente Ronde Venen zit hij in het bestuurlijk overleg van Schiphol.

Vier tientjes
Deze week werd bekend dat Schiphol een natuurvergunning krijgt voor 500.000 vliegbewegingen, het huidige maximum. Een volgend kabinet moet de groei daarna regelen, zoals vastgelegd in de luchtvaartnota.
Elkhuizen: „Er is een plan B nodig. We willen een Schiphol dat de economie ondersteunt, in plaats van een doel op zich. Het gaat om de kwaliteit van de verbindingen, niet om de zoveelste vlucht van vier tientjes naar Barcelona.” De Europese Commissie staat onderscheid op het soort vluchten niet toe, hoewel ook het kabinet en Schiphol dat wel willen onderzoeken.

Luchtvaartnota
Bestuurders en omwonenden van de luchthaven kunnen de komende weken reageren op de luchtvaartnota en de herindeling van luchtruim. Daarbovenop komt nog het stikstof- en natuurbeleid en de aanstaande Omgevingswet. De luchtruimherziening is er volgens de wethouders om toekomstige groei te faciliteren. De burgerluchtvaart vliegt vanuit het zuiden van Nederland richting Schiphol. „Dat leidt in het Groene Hart en Utrecht tot nog meer overlast”, zegt wethouder Hagen. „Eigenlijk wil ik de gevolgen van de wijziging van de aanvliegroute eerst beter in kaart hebben voordat we over die groei beslissen.”
De wethouder wijst ook op de schade voor de gezondheid van een luchthaven. „De laatste jaren is meer onderzoek gedaan naar de effecten op de omwonenden. Die inzichten zul je mee moeten nemen in de toekomstplannen voor de luchthaven.”
Vollenbroek zal met MOB de afgegeven milieuvergunning van Schiphol aanvechten. „Schiphol kan flink terug in het aantal vliegbewegingen, als er meer voor tickets betaald gaat worden.” Hogere havengelden zijn een oplossing om tickets duurder te maken, maar die worden vastgesteld in samenspraak met de vliegmaatschappijen.
Topman Dick Benschop van Schiphol wil niet ingaan op het krimpscenario. Hij wijst erop dat de luchthaven de komende jaren ’gecontroleerd’ terug wil naar 500.000 vliegbewegingen ondanks de terugval van 2020. „Als dat bereikt is, kijken we verder. Ik verwacht dat groei mogelijk is in ruil voor meer duurzaamheid.” Vorig jaar had de luchthaven 227.000 vliegbewegingen, de omvang die de voorstanders van krimp graag zien. De projecties van de mondiale luchtvaart gaan juist nog uit van een verdubbeling van het verkeer.

Failliet KLM
Zou een failliet KLM niet alle problemen oplossen? „KLM zal moeten afslanken en met een of meerdere partners gaan samenwerking in de concurrentie tegen Aziatische maatschappijen, die zoals bekend, fors gesubsidieerd worden. Die concurrentie houdt KLM toch niet vol. Dat is niet anders dan bij de boeren die het op de wereldmarkt ook afleggen in de bulkproductie”, zegt Vollenbroek.
Vollenbroek en de wethouders zien een oplossing in beter gebruik van de huidige capaciteit van Schiphol, zeker nu het plan van een luchthaven in zee van de baan lijkt. Elkhuizen: „Er is geen gedegen breed maatschappelijk onderzoek naar start- en landingsbanen in zee gedaan. Hier staat de samenleving ondanks alle gepleegde inspanningen en zelf gedane onderzoeken wederom buitenspel. “

SBN