Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

2021-02-04 Samen Beter Nieuwkoop omarmt het plan voor Reghthuysplein en ondernemers

2021-02-04 Samen Beter Nieuwkoop omarmt het plan voor Reghthuysplein en ondernemers Eindelijk komt er beweging om te bouwen aan een mooi centrum van Nieuwkoop met o.a. een nieuwe inrichting van het Reghthuysplein. Ines de Ridder heeft namens SBN bij de behandeling van het centrumplan Nieuwkoop benadrukt dat het binden, boeien en behouden van bestaande ondernemers van groot belang is. We willen bouwen aan een levendig centrum met winkels en horeca.

Waar iedereen zich thuis voelt, jong en oud.  Waar mooie evenementen worden georganiseerd en waar we wekelijks kunnen genieten van de weekmarkt. Al met al ook een goede basis om jeugd in ons dorp te behouden. SBN heeft de wens uitgesproken om bij de inrichting en activiteiten ook meer het water aandacht te geven, bijvoorbeeld met een steiger waardoor je een korte wandeling door de haven kunt lopen. Heb jij leuke ideeën voor ons Reghthuysplein? Meld je dan bij de gemeente! We willen met en voor inwoners en ondernemers aan de slag! 

De lockdown zorgt voor groot omzetverlies bij veel ondernemers, met name de detailhandel en horeca wordt geraakt. Het landelijk steunpakket is niet dekkend. En in specifieke gevallen van bijvoorbeeld een overstap naar grotere winkelruimte en grotere bijbehorende voorraad wordt het helemaal een lastige kwestie. Samen Beter Nieuwkoop heeft tijdens de besluitvormende raad van 4 februari jl. een oproep gedaan aan het college en voltallige gemeenteraad om aandacht te vragen bij het rijk. Aandacht voor maatwerk. Samen Beter Nieuwkoop blijft in deze moeilijke tijd aandacht vragen voor de ondernemers en roept zowel het college als alle raadsleden op om in gesprek te blijven met de ondernemers in onze gemeente. En al helemaal met die ondernemers in moeilijke omstandigheden. Behoud van ondernemers in onze dorpen is zo belangrijk voor al onze inwoners, jong en oud. We willen niet nog meer leegstand. De oproep mede namens de andere coalitiepartijen gedaan - is met een ruime meerderheid aangenomen. Maar met verbazing is gereageerd op het standpunt van de VVD die stelt er voor haar ondernemers te zijn en nu geen gehoor gaven. 

Het college heeft toegezegd een brief te sturen naar de staatssecretaris met een dwingende oproep. Ook heeft Samen Beter Nieuwkoop de wethouder geattendeerd op het nieuwste initiatief vanuit de provincie Zuid-Holland. Dat betreft een samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven in de regio ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Om dit te bereiken wil de provincie MKB-deals sluiten. 

 

SBN