Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

18 November 2021. Bestemmingsplan Buytenwech-Noord vastgesteld!

18 November 2021. Bestemmingsplan Buytenwech-Noord vastgesteld! Voor Buytenwech-Noord is een fantastisch groene woningbouwplan bedacht, waar de gemeenteraad op 18 november het bestemmingsplan voor vastgesteld heeft. De nieuwe klimaat- en duurzaamheids-opgaven die op ons afkomen, hebben een plek gekregen in dit mooie plan. De ontsluiting van het plan is evenwichtig, en belast de bestaande woonwijk niet. Voorzien is in verschillende woningbouwtypen, voor meerdere doelgroepen geschikt. Belangrijk gezien de woningbehoefte. Er komen in totaal 290 woningen in het plan: 230 op gemeentelijk grondgebied, en 60 woningen op het grondgebied van een ontwikkelaar. Er zijn zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend, die van zorgvuldige reacties en antwoorden zijn voorzien. In de gemeenteraad van 18 november, werd er vol lof over het plan en het proces gesproken. Wethouder Guus Elkhuizen van Samen Beter Nieuwkoop heeft hier de afgelopen jaren hard aan laten werken, en is blij dat het bestemmingsplan nu vastgesteld kan worden. Onlangs stond dit mooie artikel in de regionale krant.

Nieuwkoop krijgt nieuwe woonwijk: hier worden straks 230 huizen gebouwd

Nieuwkoop krijgt na lange tijd weer een nieuwbouwwijk. En die mag je met 230 woningen best groot noemen voor een dorp van ruim 9400 inwoners. Maar omwonenden willen nog meer. 

Wellicht komen aan de noordoostkant van Buytewech-Noord nog een aantal starterswoningen. De Nieuwkoopse gemeenteraad moet morgenavond het plan voor die nieuwe wijk vaststellen. 

Daarmee wordt een periode van liefst zes jaar afgesloten van voorbereiden en inspraak organiseren, maar ook problemen oplossen. Vooral de landelijke bouwstop door de te hoge stikstofgehaltes in de lucht was een onverwachte tegenvaller. Daar ging ongeveer een jaar aan verloren.

Het wordt zeker niet ‘hup, we leggen die wijk vol met bakstenen en klaar’
Guus Elkhuizen

Volgens wethouder Guus Elkhuizen (ruimtelijke ontwikkeling, Samen Beter Nieuwkoop) waren al die jaren nodig, omdat de nieuwe wijk volgens nieuwe landelijke regels (vanaf 2022) is opgezet. Nieuwkoop heeft daarmee de kans als nationaal voorbeeld te dienen.

Hoosbuien

Die nieuwe regels staan in het Omgevingsplan, waarin bij een wijk als deze veel méér dan alleen de plek van huizen, wegen en plantsoenen wordt geregeld. Het gaat ook over de vraag hoeveel natuur en groen er in zo’n wijk is en of er bijvoorbeeld genoeg watergangen zijn om hevige hoosbuien op te vangen. Verder moet volgens de Omgevingswet iets zijn bedacht voor een duurzame energievoorziening.
Dat alles is mooi uit de verf gekomen, vindt Elkhuizen. ,,Dit project heeft uitgeblonken in participatie. Het wordt zeker niet ‘hup, we leggen die wijk vol met bakstenen en klaar’. Het wordt niet een verzameling woningen, maar een complete woonomgeving waarin huizen staan. Zowel vanuit Nieuwkoop als van ver daarbuiten horen we niets dan lof.’’

Huurwoningen

Volgens de opzet die de gemeenteraad nu moet goedkeuren, komen er 230 woningen in het gebied achter de Nieuwveenseweg. Van die huizen wordt een kwart sociale huurwoning. Verder moet 10 procent in de categorie 'middeldure huur’ vallen en nog eens 10 procent ‘goedkope koop’. Daarmee sluit het aanbod volgens Elkhuizen goed aan op de vraag op de lokale woningmarkt.
Maar enkele direct aanwonenden van de Nieuwveenseweg willen aan dat woningaanbod nog wel wat toevoegen. 

We hebben het enkele keren bij de gemeente aangekaart

Jaco Verweij

Jaco Verweij: ,,Het begon ooit als grapje. M’n vader en zijn buurman hadden ooit wat grond van een agrariër gekocht. Deze 3000 vierkante meter achter onze woningen grenst aan de grond van de gemeente. Toen dit plan Buytewech-Noord in 2015 bekend werd, zei m’n vader met een vette knipoog: ‘Dan kunnen m’n vijf kleinkinderen mooi op dat achterterrein wonen. Zit ik tussen hen in en word ik op m'n oude dag verzorgd.’ Vanuit die gedachte kwamen we op het idee om hier pakweg veertien tiny houses te bouwen.’’

Boot afgehouden

Helemaal uitgewerkt is dat idee niet. Of het koop of huur wordt, is bijvoorbeeld onduidelijk. ,,We geven de grond niet weg, het moet wel een rendabel iets opleveren. Maar het plan is primair geboren uit de behoefte aan startershuisvesting, zoals wij die in onze eigen omgeving merken.’’
Verweij: ,,We hebben het enkele keren bij de gemeente aangekaart. Maar het lukte tot nu toe niet om er op een gelijkwaardige manier over verder te praten.’’ Naar zijn gevoel hield de gemeente steeds de boot af. ,,Maar voordat je een plan wilt indienen, moet je eerst weten of er met de gemeente over te praten valt’’, vat Verweij het dilemma van de buurtbewoners samen.
Wethouder Elkhuizen belooft dat de voorzet van Verweij niet in een lade verdwijnt. ,,Dat boek wordt niet gesloten. En we wachten ook niet tot de laatste dakgoot van Buytewech-Noord is gemonteerd.’’ Het gaat hem er alleen om dat dit idee niet wordt gekoppeld aan het nieuwbouwplan. Dat zou dan immers ‘in de wacht’ moeten.

SBN