Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

18-10-2018 "Super" compromis impuls voor centrum Ter Aar

18-10-2018 Samen Beter kiest voor investeren in het centrum van Ter Aar en is blij met het behaalde compromis waar velen zich in kunnen vinden. De VOMAR supermarkt kan in het centrum komen: - of op de Vlinderlocatie met woningen en horeca; - of aan het Lindenplein in het plan van de ondernemers.

Beweging supermarkt naar het centrum van Ter Aar

Op voorstel van Samen Beter is besloten dat het nieuwe plan moet gaan passen in de toekomstrichting van het totale centrum: het hele gebied Vosholplein, (omgeving) Vlinderlocatie en Lindenplein. Achter de Intratuin komen er dan in de nabije toekomst woningen.

Maart 2018 nam de gemeenteraad een gewaagd besluit, namelijk een zogenaamd voorbereidingsbesluit, om te voorkomen dat er op grond van het bestemmingsplan uit 2013 een supermarkt achter de Intratuin zou kunnen komen.
Omdat het geenszins zeker was dat dat zou slagen, wekten wij géén verwachtingen dat de supermarkt daar niet zou komen.

Samen Beter deed een voorstel om te investeren in het centrum in plaats van in juridische procedures. met heel veel financiele risico's voor de hele gemeente. Dat voorstel haalde het toen niet.

Inmiddels heeft het genomen voorbereidingsbesluit de gemeente de ruimte gegeven om over verschillende oplossingen in gesprek te gaan. Echter wel binnen zeer krappe tijd en met weinig tot geen mogelijkheden voor betrokkenheid van inwoners en ondernemers.
Om die reden werd op voorstel van Samen Beter besloten om vanaf nu die betrokkenheid te realiseren bij de verdere uitwerking van de plannen.

Omdat de verkeersveiligheid goed geregeld moet worden, deden we ook voorstellen om op tijd met verbeteringen aan de Kerkweg te komen. Dat is nodig omdat de supermarkt zich wel tijdelijk achter de Intratuin vestigt. Ook moeten er voor de beweging van de supermarkt naar het centrum maatregelen genomen worden op de Westkanaalweg en de toekomstige rotonde met de Aardamseweg. Zodat ook voetgangers, fietsers en schoolgaande kinderen veilig op pad kunnen.

Samen Beter hoopt dat de ondernemers en de projectontwikkelaar tot een goede uitwerking van de plannen voor het centrum kunnen komen, en wenst hen daarbij alle succes en een goede samenwerking.

SBN