Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

17-12-2020 - Vernieuwing woonfonds goed voor bouw sociale woningen!

17-12-2020 - Vernieuwing woonfonds goed voor bouw sociale woningen! Het woonfonds is vernieuwd. Dit ging niet zonder veel discussie in de gemeenteraad. Nieuwkoop kent al jaren een woonfonds. Ontwikkelaars of beleggers storten daar een bedrag in als zij geen of ‘te weinig’ sociale woningen bouwen. Als meer sociale woningen worden gebouwd dan het percentage dat in de verordening is opgenomen (35%), kan er - onder voorwaarden - een financiële bijdrage uit het fonds worden verkregen.

De vernieuwing is nodig omdat het woonfonds niet goed blijkt te werken. Het is te aantrekkelijk om ‘af te kopen’ in plaats van sociale woningen te bouwen. Het opgebouwde fonds wordt bovendien te weinig benut. Met de vernieuwing komt er een beter werkend woonfonds en daardoor komt er ook sneller meer sociale woningbouw.

Niet alleen de gemeente en de woningbouwcorporaties dragen zorg voor de bouw van sociale woningen. Op deze manier wordt ook van ontwikkelaars gevraagd daaraan hun bijdrage te leveren. Samen Beter Nieuwkoop, Natuurlijk Nieuwkoop en CDA stemden voor deze vernieuwing. De voltallige oppositie, VVD, D66 en SGP-CU, stemde helaas tegen het voorstel. Deze partijen vonden de verordening onder meer ‘zijn doel voorbij schieten’, en resulteren in te hoge gevraagde bijdragen. Daarmee zijn zij kennelijk van mening dat gemeente en corporaties financieel het grootste aandeel moeten leveren in de bouw van sociale woningen. Samen Beter Nieuwkoop vindt dat niet reëel. Als vooral de gemeente in haar eigen woningbouwplannen het leeuwendeel van de benodigde sociale woningen realiseert, kost dat onze gemeente en daarmee onze samenleving veel extra geld.

Wij zijn van mening dat ook particuliere ontwikkelaars hun bijdrage te leveren hebben aan de grote maatschappelijke vraag naar sociale woningen. Vooral veel starters en jongeren maar ook tal van gezinnen en senioren, zijn vanwege een ‘smallere beurs’ immers aangewezen op een sociale woning.

Het voorstel had een meerderheid van stemmen. Het college zal haar ervaringen met het vernieuwde woonfonds op verzoek van Samen Beter Nieuwkoop met de raad blijven delen. Als er verdere verbeteringen in het woonfonds noodzakelijk blijken, zijn aanpassingen mogelijk.

SBN