Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

16 december 2021. Visie op transitie warmte: inwoners centraal.

16 december 2021. Visie op transitie warmte: inwoners centraal. De ambitie vanuit Den Haag (klimaatakkoord) is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Daarom moeten gemeentes van het Rijk een Transitievisie Warmte opstellen. Deze visie beschrijft de manier waarop gebouwen en woningen in de gemeente Nieuwkoop van verwarmen via aardgas naar duurzamere vormen van verwarmen gaan.

In de besluitvormende raad van 16 december 2021 heeft Ines de Ridder namens Samen Beter Nieuwkoop benadrukt dat de inwoners wat Samen Beter Nieuwkoop betreft centraal staan in de gehele energietransitie. 

Inwoners willen gewoon weten: wat kost het mij en wat levert het mij op? En kan het energienet het allemaal wel aan? We lezen namelijk dagelijks in rapporten over netwerkschaarste. Dat omvormers van zonnepanelen uitvallen waardoor de inwoners een laag rendement hebben. 

Samen Beter Nieuwkoop wil de inwoners behoeden voor extra kosten door bijvoorbeeld deze congestie op het netwerk. Wat staat de inwoner te wachten aan indirecte verhoging van kosten? Eigenaren van woningen die geconfronteerd worden met én hogere kosten van energie én dan ook nog extra investeringen doen van duizenden euro’s voor het verplicht aanpassen van hun koopwoning. 

Kortom: voor Samen Beter Nieuwkoop is het nog steeds allemaal lastig uit te leggen ook gezien het beleid in andere landen om ons heen. Verduurzaming is absoluut nodig en daarom hebben we ook ingestemd met de Transitievisie Warmte, maar wij hebben wel benadrukt dat “van het gas af” stap voor stap gaat, en vooral betaalbaar blijft voor onze inwoners.  
Deze visie is opgesteld met de kennis van hier en nu. Daarom is Samen Beter Nieuwkoop mede-indiener van een voorstel dat in januari 2024 de visie wordt getoetst aan de stand van de dan geldende technieken en kennis over de energiestructuur.

SBN