Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

15-03-2018 Duidelijk standpunt Samen Beter

15-03-2018 Duidelijk standpunt Samen Beter Samen Beter is geen voorstander van een XL supermarkt in Ter Aar bij de Intratuin! Maar is ook zeker niet bereid om de gemeente in een financieel benarde positie te brengen door dit tegen elke prijs tegen te houden.

  • Samen Beter wil eerst precies weten wat er gaat gebeuren, niet reageren vanuit angst, emotie en aannames maar reageren op basis van feiten.
  • Samen Beter wil eerst de gevolgen voor de ondernemers concreet hebben!
  • Samen Beter wil eerst weten wat de inwoners willen!

Het besluit in de raad afgelopen donderdag kan desastruese gevolgen hebben voor de Gemeente Nieuwkoop. Deze gevolgen zullen door de inwoners gedragen moeten worden en daarom konden wij hier niet mee instemmen!

Op 8 maart 2018 heeft Samen Beter Nieuwkoop – samen met D66 – tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend over de winkelvoorzieningen. Insteek van de motie was dat wanneer er nieuwe winkellocaties ontstaan dit ten koste kan gaan van de huidige winkelcentra en voorzieningen in (andere) kernen.

Daarom is het wenselijk om in de bestaande winkelcentra te investeren om deze aantrekkelijker te maken. In de motie verzochten wij om voor het gebied Ter Aar-Oost proactief een verkeersplan op te stellen om eventuele verkeersoverlast, die kan ontstaan na het bouwen van één of twee supermarkten op het terrein van de Intratuin in Ter Aar, zo veel mogelijk tot een minimum te beperken. Ook verzochten we om een integraal plan op te stellen voor het behoud van de kwaliteit van de bestaande winkelcentra in de gemeente Nieuwkoop, of, waar nodig, investeringen te doen om de bestaande winkelcentra op kwaliteit te houden.
De motie is helaas niet aangenomen. Alleen SBN en D66 stemden voor.

Later op de avond is er een besloten debat geweest. Een aantal partijen had het initiatief genomen om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied van en rondom de Intratuin. Zo’n besluit betekent dat gedurende een jaar geen ontwikkelingen op grond van het bestemmingsplan kunnen plaatsvinden. De gemeente heeft dan een jaar de tijd om met een nieuw bestemmingsplan te komen. SBN heeft om de volgende reden tegen dit voorstel gestemd:

• SBN betreurt het dat er jaren geleden een bestemmingsplan is vastgesteld dat ook supermarktontwikkelingen achter de Intratuin mogelijk maakt. Dat bestemmingsplan is niet zonder grote financiële gevolgen (lees: enkele miljoenen aan planschade, eventuele grondaankoop) aan te passen en daar draait de gemeenschap (lees: de inwoners) uiteindelijk voor op. Er blijft dan immers minder geld over voor andere ontwikkelingen. Beloven dat er geen supermarkt komt kan SBN niet en zou ook oneerlijk zijn.

• SBN heeft al eerder geschreven dat als het maatschappelijk ongewenst is, dat zij er alles aan zal doen om deze ontwikkeling tegen te gaan, maar zoals gezegd is SBN voorzichtig met het doen van beloftes. In de huis-aan-huis verspreidde omroeper van 28 februari communiceerden wij ons standpunt.

SBN