Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

12-11-2020 Algemene beschouwingen: door met bouwen

12-11-2020 Algemene beschouwingen: door met bouwen 12 November bespraken we de begroting in de raad. Mede dankzij twee voorstellen van Samen Beter Nieuwkoop en enkele andere partijen, werd het debat vooral over woningbouw gevoerd.

Het rijk confronteert ons steeds meer met risicovolle ontwikkelingen waardoor de kans bestaat dat er in Nieuwkoop minder gebouwd kan worden. Zoals nieuwe normen geluidhinder, Schiphol, stikstofregels, windmolens en zonnevelden, Groene Hart beleid van de provincie en mogelijke plannen om woningbouw vooral bij de grotere plaatsen zoals Alphen aan den Rijn te concentreren. En dat terwijl bouwen in en bij ónze dorpen broodnodig is om te voorzien in middendure huur en betaalbare woonruimte voor o.a. starters en senioren. Want daarmee houden we onze dorpen en voorzieningen vitaal en leefbaar. Samen Beter hield een vurig pleidooi om vast te houden aan onze woningbouw afspraken in de regio, en om te kijken of er versneld gebouwd kan worden op onder meer de voormalige locaties van scholen. De voorstellen werden allebei met veel draagvlak aangenomen. 

Artikel ad.nl

SBN