Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

11 November 2021 - Algemene beschouwingen: beschikbaar houden van de woningen voor onze eigen lokale inwoners.

11 November 2021 - Algemene beschouwingen: beschikbaar houden van de woningen voor onze eigen lokale inwoners. Op 11 november werden de algemene beschouwingen over de begroting 2022-2025 gehouden. Fractievoorzitter Lizet Keijzers ging in haar betoog in op corona, wonen en de lokale economie. Tijdens het betoog, diende Samen Beter Nieuwkoop 4 voorstellen in. Die vind je op deze plaats: Bekijk de voorstellen. Hieronder enkele delen van het betoog.

In een tijd van grote maatschappelijke opgaven en veranderingen, met daar doorheen de corona crisis, is het extra belangrijk er vanuit de lokale overheid, onze gemeente, voor onze inwoners te zijn. Ook de ogenschijnlijk kleinere dingen doen er dan toe. Zo hebben wij in de raad aandacht gevraagd voor de ombouwtjes rond de afvalcontainers in de voortuinen, waar vergunning met legeskosten voor nodig zijn.

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog, en er is een landsbreed gesteund woonprotest. De woningmarkt zit hopeloos vast, het grote aantal problemen zorgt ervoor dat ook onze jongeren en starters hopeloos vast zitten: nl bij hun ouders in huis. Om dit mee vlot te trekken zijn de afgelopen jaren al erg veel middelen en instrumenten ingezet door ons, die de komende tijd hun waarde verder zullen gaan uitwijzen.

Hoe hoog het bouwtempo ook is, het blijft ‘dweilen’ met de kraan open. De wachttijden voor een sociale huurwoningen zijn hoog. 
Daar komt bij dat het aantal asielzoekers in Nederland flink toenemende is. Dit leidt hoe dan ook tot hogere door het rijk verplicht gestelde taakstellingen voor de huisvesting van statushouders. Samen Beter Nieuwkoop wil graag dat hier stevig op geacteerd wordt, zodat er zoveel mogelijk vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor onze eigen lokale inwoners. Daarom vragen wij hier om twee toezeggingen van de wethouder:
1) de eerste gevraagde toezegging is om geschikte locaties te zoeken voor (tijdelijke) huisvesting voor statushouders en eventueel andere bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de succesvolle units in Zevenhoven;
2) de tweede gevraagde toezegging is om individuele statushouders in woningen of kamers voor één persoon te huisvesten, of met drie of vier individuele statushouders gezamenlijk in gezinswoningen.

De sociale en economische impact van Corona zijn groot. Alles wat wij kunnen doen om Corona werkbaar te maken in onze lokale samenleving, is op te pakken. Samen Beter Nieuwkoop vindt vrijheid daarbij een groot goed. Samen Beter is daarom trots op de inspanningen van het college en resultaten daarvan. Er is keihard gewerkt aan gezondheid, welzijnsbezoeken en sport en bewegen. De manier waarop het college er was én is voor ondernemers, inwoners en verenigingen, is bijzonder waardevol & warm, zowel financieel als moreel.

In de raad van 26 oktober hebben wij gesprek gevoerd of stimuleringssubsidies denkbaar zijn gericht op onderlinge samenwerking in winkelstraten, winkelcentra en dorps overstijgend. Want, binden, boeien en behouden van ondernemers in de dorpskernen is essentieel voor de leefbaarheid in onze kernen. Vanuit Nieuwkoop Herstelt, zijn nog middelen beschikbaar, en hiermee kunnen wij als gemeente onze steun laten blijken

Voorzitter, dit x geen windmolens, zonnevelden en 30 km/uur gebied en zebrapaden. Onze andere zo “geliefde” debat-onderwerpen. Samen Beter Nieuwkoop sluit met deze kijk op corona & gezondheid, wonen en de lokale economie, deze algemene beschouwing van de 11e van de 11e van 2021, graag af, onder dankzegging aan college en organisatie voor al het mooie werk voor onze samenleving. Op naar maart 2022, de gemeenteraadsverkiezingen!

SBN