Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

10-12-2020 Nieuw verkeers- en vervoersplan beschikbaar.

10-12-2020 Nieuw verkeers- en vervoersplan beschikbaar. De gemeente investeert de komende 10 jaren flink in verkeersveiligheid en leefbaarheid! Het nieuwe verkeers- en vervoersplan is samen met inwoners gemaakt voor de inwoners.

Het is een vernieuwend plan waarin oplossingen voor verkeersknelpunten zijn opgenomen. De maatregelen zijn een verbetering voor alle weggebruikers. Fietsers, automobilisten, busvervoer en voetgangers. Hier vind je het nieuwe verkeersplan: Zie artikel op nieuwkoop.nl

Samen Beter Nieuwkoop heeft met een aanvullend besluit extra aandacht gevraagd voor de verbetering van de inrichting van de centrale wegen door de dorpskernen. Uitgangspunt is de verkeersdeelnemers beter te scheiden en waar mogelijk de snelheid van gemotoriseerd verkeer te verlagen en daarmee de veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. De in het recente verleden door ons zo bepleitte “rondwegen” om Nieuwkoop en Noorden, blijken niet dienstbaar te zijn aan de mobiliteit. Ten eerste zit er door Nieuwkoop en Noorden relatief wat minder “doorgaand verkeer” om van zo’n rondweg gebruik te maken (zie het gemeten doorgaand verkeer op de afbeelding). Ten tweede trekt de aanleg van nieuwe wegen juist extra – doorgaand – verkeer aan, een effect dat niet gewenst is. Al op korte termijn wordt echter tot actie overgegaan met het plaatsen van "vaste" smileys op de Achterweg in Nieuwkoop en de Simon van Capelweg in Noorden. Na een jaar wordt dit geëvalueerd en wordt bepaald of er meerdere vaste smileys geplaatst moeten worden in de dorpskernen.

Samen Beter Nieuwkoop heeft ook een voorstel mee ingediend ter verbetering van de oversteekbaarheid van wegen in onze dorpskernen. Door het plaatsen van knipperlichten die geactiveerd worden bij activiteit bij het zebrapad. Een voorstel dat Samen Beter eerder al, in 2018 deed, maar toen nog geen voet aan de grond kreeg:Zie artikel op nieuwkoop.nl

Tot slot is door ons ook een voorstel ondersteund om met de instanties in overleg te blijven over, en onderzoek te doen naar, een betere verbinding van de provinciale weg N231 op de in Noord-Holland gelegen provinciale weg N201. Of en hoe de Oude Spoorbaan hierin van betekenis kan zijn, is nog de vraag. Wij zijn echter blij dat deze weg een paar jaar geleden wel is voorzien van grasbetonkeien, maar toen mede dankzij een aanpassing van het besluit, op suggestie van Samen Beter Nieuwkoop, niet afgewaardeerd is naar 60 km/uur weg! Zie artikel op samenbeternieuwkoop.nl

SBN