Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

1 Juli 2021 - Vooruitzichten financieel: blíjven uitvoeren!

1 Juli 2021 - Vooruitzichten financieel: blíjven uitvoeren! Op 1 juli werden de jaarlijkse Voorjaarsnota, Jaarrekening en Uitgangspuntennotitie besproken. Fractievoorzitter Lizet Keyzers hield een pleidooi om te focussen op uitvoering. Je leest het hieronder.

Corona heeft onze samenleving diep geraakt, en dat doet het ondanks versoepelingen nog steeds. Ook herstel kost energie, tijd en geld. De coronaperiode is zwaar geweest - en soms nu nog - voor grote delen van onze inwoners en ondernemers. Samen Beter is blij met de steun welke onze gemeente heeft kunnen geven. Vaak moreel. Soms met ruimere terrassen en ondersteuning in organisatie van evenementen. Een enkele keer financieel. Ook blij zijn we in verband met corona, met de omgevingsvisie, plannen voor natuur in Ruichenborg II, bos in de Noordse Buurt, gezondheids-/sport-/en beweegbeleid, speelbeleidsplan, komende welzijnsbezoeken, centrum-visies & visie recreatie/toerisme.

Maar voorzitter, in alleen beleid, kan je niet leven. Het komt aan op uitvoering en realisatie. Zo is er vorig en dit jaar, ondanks corona, veel zichtbaar geworden: 160 nieuwe woningen, (pré)mantelzorgwoningen, het met veel enthousiasme in gebruik genomen IKC in 7hoven, binnenkort het IKC Ter Aar, Papeneiland Langeraar, start werk nieuwe speel & beweegplek De Zudde, bedrijven Schoterhoek II en acties verduurzaming en vergroening gezien klimaatdoelen.
Idee uit de motiemarkt is verminderen van bureaucratie. Samen Beter Nieuwkoop ziet graag lean- en meanprocessen voor onze inwoners en verenigingen, en meer uitvoeringsbeleid om het visiebeleid - met vaak toch wel veel open deuren – te concretiseren in maatregelen.

Graag horen wij van de wethouder, wanneer we de evaluatie van het najaar 2019 ingerichte ondernemersfonds tegemoet kunnen zien. Ook nodigen wij het college graag nogmaals uit om met onze fractie een vaartocht over de Nieuwkoopse plassen te maken. En zo het gemis van het kunnen varen van een fatsoenlijke ronde met bijvoorbeeld de Meesloot erin te kunnen ervaren.
Samen Beter Nieuwkoop is blij met het voorstel voor een financiële bijdrage voor een burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid. Schiphol is ons economisch lief, maar er is balans terug te vinden in de afgelopen decennia toegenomen impact op de leefomgeving. We danken en complimenteren hierbij de twee inwoners die een vereniging gaan oprichten. Met die vereniging willen zij over Schiphol, de luchtvaart en de benodigde balans tussen economie en gezondheid & leefklimaat meepraten. En daarmee ons gebied in de Schiphol overleggen beter op de kaart zetten.

Er zijn veel woningbouwplannen in voorbereiding met stedenbouwkundige plannen en participatie, centrum Nieuwveen, Koetshuis, TeylersparkII, Noordeinde en Ashram en Buytenwegh Noord. Bouwen is hard nodig, en we vinden het erg vervelend dat ook in de woningbouw Corona negatieve effecten achterlaat. Personeels- en materiaaltekorten in de bouw, enorm toegenomen bouwkosten. Bouwen van betaalbare woningen is zo niet mogelijk, dat raakt onze jongeren en inwoners met een smallere beurs erg hard. Samen Beter Nieuwkoop betreurt dat, sterker gezegd: we balen daar enorm van! Álle denkbare instrumenten zijn in te zetten om dit waar mogelijk te compenseren. Graag reactie hierop van het college.We zijn wel erg blij met het effect dat onze motie aanvalsplan woningbouw, heeft: het collegeplan voor een projectbureau woningbouw om vaart in de plannenmakerij te kunnen maken en houden.
Dan de recreatieparken Zevenhoven. De door de provincie geboden opening voor legalisatie van het wonen, vraagt helaas nog wat extra stappen om ook ruimte in het woningbouwprogramma te krijgen. Die is immers keihard nodig gezien de enorm hoge druk op de woningmarkt. Bij deze roep ik de fracties die in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn op, om hier over met de provinciale fracties in gesprek te gaan.

Gister is bekend geworden hoe de incidentele 1,3 miljard voor de jeugdzorg verdeeld wordt: Nieuwkoop 1,3 miljoen - Kaag en Braassem 1,2 miljoen - Alphen aan den Rijn 7,8 miljoen. Graag hoor ik van de wethouders of dit een faire verdeling lijkt gezien de tekorten, en of regionaal samenwerken ook niet zou moeten betekenen regionaal budget samenvoegen en samen besteden.

Het verdere betoog ging in op de motiemarkt gehouden voor en met inwoners, en op verkeersveiligheid. Je vindt dit in het andere website artikel.

SBN