Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

2021-02-05 Actief informeren inwoners over bestemmingsplannen

2021-02-05  Actief informeren inwoners over bestemmingsplannen Er is geregeld sprake van aanpassing van een bestemmingsplan. Daarvoor wordt dan een procedure doorlopen, en kunnen inwoners die ‘belanghebbend’ zijn, bijvoorbeeld omdat ze er vlakbij wonen, een zienswijze of zelfs een bezwaarschrift indienen.

Een bestemmingsplan regelt waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden. In het plan zitten juridisch bindende regels die voor iedereen gelden. Zoals waar wel en waar niet gebouwd mag worden, het vlak waarbinnen gebouwd mag worden, de hoogte, en om wat voor functies het gaat zoals wonen, winkels, bedrijven, natuur, water, groen, verkeer et cetera.

Aanpassingen in bestemmingsplannen kunnen dus belangrijke gevolgen voor de leefomgeving van direct omwonenden hebben. Daarom regelt de wet dat bij een bestemmingsplanprocedure, er formele publicaties nodig zijn. Die kan eenieder lezen. Dat gebeurt op www.overheid.nl, in de Nieuwkoop Nieuws en in de Staatscourant. Samen Beter Nieuwkoop vindt dat niet genoeg. Daarom heeft Samen Beter een voorstel opgesteld, om voortaan ook de direct omwonenden met een gemeentelijke (nieuws)brief huis-aan-huis te informeren over de bestemmingsplanprocedure.

Vaak gaan de aanpassingen in de bestemmingsplannen om plannen van particulieren. Er is ook besloten dat de gemeente de particuliere initiatiefnemers voortaan dringend adviseert om vóórdat de bestemmingsplanprocedure start, de omwonenden en direct-belanghebbenden te informeren over de plannen.

Het voorstel van Samen Beter Nieuwkoop is raadsbreed omarmd, en door alle politieke partijen mee ingediend en vastgesteld. https://www.nieuwkoop.nl/document.php?m=14&fileid=277829&f=9bf1a996a6a52716eb3ee707f1d2aea2&attachment=1&c=328165

SBN