Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

04-04-2019 Afval scheiden oké maar niet te ingewikkeld!

04-04-2019 Afval scheiden oké maar niet te ingewikkeld! Voor Samen Beter moet afval scheiden echt makkelijk zijn en daardoor lonen.

Op 4 oktober vergaderde de gemeenteraad over de plannen voor afvalscheiding.

Daarbij betaal je minder als je minder restafval aanbiedt. Samen Beter Nieuwkoop wil dat het voor onze inwoners makkelijk gemaakt wordt om afval scheiden. Bij het voorstel dat er ligt, zijn er volgens Samen Beter nog verbeteringen mogelijk, zoals:
een keuze voor een 3e container (voor PMD) (iedereen krijgt met het genomen besluit een 3e container,inwoners die dat willen, kunnen zelfs een 4e container voor papier krijgen);mini milieupleintjes bijvoorbeeld bij de supermarkten, waar papier en PMD naar toe gebracht kan worden. Vooral voor inwoners die weinig ruimte in en rond het huis hebben, is dat handig.

Deze ideeën van Samen Beter Nieuwkoop werden jammer genoeg niet door de meerderheid van de gemeenteraad omarmd. Dat zou de doelstelling om ‘van afval naar grondstof’ te komen en tot veel minder restafval per inwoner te komen immers nog dichterbij brengen.
Wel is ons voorstel ‘luisteren naar en maximaal informeren van de inwoners’ zoals ons raadslid Mariëlle de Romijn dat inbracht aangenomen. Afspraak is nu dat er een gespreksronde per dorp komt over het afvalbeleid. Ook wordt er intensief gecommuniceerd. De resultaten van de gesprekken, communicatie en evaluatie worden gebruikt om, waar nodig, maatwerk te leveren. Ook komen er afvalcoaches. Samen Beter is hier blij mee: zo hopen we tot een duurzame afvalinzameling te komen met draagvlak onder de inwoners.


Samen Beter heeft met mitsen en maren na een lang debat ingestemd met het voorstel: “Omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Maar we gaan heel kritisch volgen wat er gebeurt met de evaluatie. Ook blijven we aansturen op meer mogelijkheden om het de inwoners makkelijker te maken en daarmee meer stimulans te geven voor afvalscheiding” aldus fractievoorzitter Remco Hendriks.
Hoe de afvalinzameling er per 1 januari 2020 uit komt te zien kan je hier lezen:
http://www.nieuwkoop.nl/home/nieuws_44105/item/afval-scheiden-loont_297880.html

Van oktober t/m december 2019 wordt er eerst proefgedraaid.

SBN