Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuws

Wat vinden de inwoners de komende vier jaar belangrijk?

Meer Wat vinden de inwoners de komende vier jaar belangrijk? SamenBeterNieuwkoop wil van de inwoners weten wat zij voor de komende 4 jaar belangrijk vinden. Alle opmerkingen, voorstellen, suggesties en ideeën zijn welkom. Stuur een e-mail naar: info@samenbeternieuwkoop.nl Neem telefonisch contact op via: 06 4987 97 41 Maar ook ’ns aanschuiven bij ons wekelijks overleg is mogelijk! Lees meer >

8 juli 2021 – Mooi woningbouwplan Teijlerspark II Nieuwveen

Samen Beter Nieuwkoop is blij met dit mooi woningbouw plan:

  • er komen 63 (wat kleinere) woningen voor starters en jongeren en gezinnen;
  • er is een goed stedenbouwkundig plan uit de participatie gerold;
  • er komen bij wijze van experiment ook 3 tiny-houses.

Lees meer >

8 Juli 2021 Sport- en beweegbeleid weer een stap verder.

Meer 8 Juli 2021 Sport- en beweegbeleid weer een stap verder. Nadat in 2020 het sportakkoord tussen verenigingen en gemeente werd gesloten, is nu ook het sport- en beweegbeleid voor de nabije toekomst vastgesteld. Een mooi vertrekpunt voor zowel verenigingen als gemeente voor optimalisering van het sport- en beweegaanbod, en voor een efficiënt en multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties. Lees meer >

8 Juli 2021 – Omgevingsvisie: visie op de toekomst van gemeente Nieuwkoop

Na een proces van een paar jaar, met veel betrokkenheid van inwoners, organisaties en de dorpsraden, is op 1 juli de omgevingsvisie Nieuwkoop vastgesteld. Een groot deel van de samenleving heeft meegewerkt aan deze visie. Daar is Samen Beter Nieuwkoop erg blij mee en trots op. Lees meer >

8 Juli 2021 - Nieuwkoop Bouwt

Meer 8 Juli 2021 - Nieuwkoop Bouwt 8 juli 2021 – Voorstel “Nieuwkoop Bouwt” Lees meer >

1 Juli 2021 – Verkeersveilige Blokland en Uiterbuurtweg

Omdat Blokland en Uiterbuurtweg in 2022 groot onderhoud krijgen, kan tegelijkertijd de verkeersveiligheid aangepakt worden. Lees meer >

1 Juli 2021 - Vooruitzichten financieel: blíjven uitvoeren!

Meer 1 Juli 2021 - Vooruitzichten financieel: blíjven uitvoeren! Op 1 juli werden de jaarlijkse Voorjaarsnota, Jaarrekening en Uitgangspuntennotitie besproken. Fractievoorzitter Lizet Keyzers hield een pleidooi om te focussen op uitvoering. Je leest het hieronder. Lees meer >

19 juni 2021 Het is tijd voor een Column

Meer 19 juni 2021 Het is tijd voor een Column De energiestrategie, in gewone mensenstaal ‘komen er zonnevelden en windmolens en zo ja waar?’. Een groot maatschappelijk thema dat velen in heel Nederland bezighoudt. Geen wonder: het rijk heeft een strakke doelstelling en dito planning uitgerold. Op 3 juni 2021 lag het piece-de-resistance voor de eerste stap – de “RES1.0” – in de gemeenteraad voor. Besluiten nemen hierover is een zware taak voor regio’s en gemeentes en dus ook voor de gemeenteraden. Geruststellend is dat besloten is dat er géén windmolens in Nieuwkoop komen. Wel zijn er zoekgebieden voor zonnevelden, waarvan we er ook het liefst zo min mogelijk willen. Vrijwel iedereen, ook Samen Beter Nieuwkoop, vindt dat we zoveel mogelijk ‘zon op daken’ zouden moeten realiseren. Een paar weken na het besluit, hebben we er een column over geschreven, gepubliceerd in de Nieuwkoper: Lees meer >

22 april 2021 - Woningbouw Noordeinde: inwonersparticipatie met open vizier.

Meer 22 april 2021 - Woningbouw Noordeinde: inwonersparticipatie met open vizier. Mei 2020 zorgde de startnotitie Tochtpad Noordeinde voor veel beroering in het dorp. Dat er aan de Dobbe een woningbouwplan zou komen, was voor omwonenden en inwoners van het dorp een complete verrassing. Dat resulteerde in de vraag van Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop, voor een gesprek met de bewoners Dobbe/Schinkel Noordeinde, alvorens verdere stappen te zetten. April 2021 lag er naar aanleiding van de gesprekken een voorstel in de raad om een plan te gaan maken voor woningbouw langs de Dobbe en op de Diamantlocatie. Lees meer >

2021-04-15 Samen Beter Nieuwkoop trekt samen op met Youngboyz

Meer 2021-04-15 Samen Beter Nieuwkoop trekt samen op met Youngboyz Jongeren bewust maken van de politiek, dat is één van de doelen van de lokale partij Samen Beter Nieuwkoop.  Betrokken raken bij onderwerpen als bouwen voor starters en jongeren, het jeugdsportfonds en het jongeren & jeugdbeleid. Samen Beter Nieuwkoop zoekt verbinding met de jongeren in onze regio. Recent startte de 16 jaar jonge Nieuwveense Dyanne Metzelaar als lid van de fractie. Zij is nu fractie assistente en zet zich in voor nog meer aandacht voor jongeren en voor levendige dorpen. Lees meer >

SBN