Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuws

2021-02-05 Actief informeren inwoners over bestemmingsplannen

Meer 2021-02-05  Actief informeren inwoners over bestemmingsplannen Er is geregeld sprake van aanpassing van een bestemmingsplan. Daarvoor wordt dan een procedure doorlopen, en kunnen inwoners die ‘belanghebbend’ zijn, bijvoorbeeld omdat ze er vlakbij wonen, een zienswijze of zelfs een bezwaarschrift indienen. Lees meer >

2021-02-06 Groene Hart visie nodig

Meer 2021-02-06 Groene Hart visie nodig Met alle druk op de ruimte, wordt er een visie op het Groene Hart nodig. In een artikel in het Algemeen Dagblad, op 6 februari 2021, sprak Samen Beter Nieuwkoop wethouder Guus Elkhuizen de wens uit om het Groene Hart als één gebied te zien, en te kijken waar je wat wél, en wat níet neerzet. Lees meer >

2021-02-04 Samen Beter Nieuwkoop omarmt het plan voor Reghthuysplein en ondernemers

Meer 2021-02-04 Samen Beter Nieuwkoop omarmt het plan voor Reghthuysplein en ondernemers Eindelijk komt er beweging om te bouwen aan een mooi centrum van Nieuwkoop met o.a. een nieuwe inrichting van het Reghthuysplein. Ines de Ridder heeft namens SBN bij de behandeling van het centrumplan Nieuwkoop benadrukt dat het binden, boeien en behouden van bestaande ondernemers van groot belang is. We willen bouwen aan een levendig centrum met winkels en horeca. Lees meer >

17-12-2020 - Vernieuwing woonfonds goed voor bouw sociale woningen!

Meer 17-12-2020 - Vernieuwing woonfonds goed voor bouw sociale woningen! Het woonfonds is vernieuwd. Dit ging niet zonder veel discussie in de gemeenteraad. Nieuwkoop kent al jaren een woonfonds. Ontwikkelaars of beleggers storten daar een bedrag in als zij geen of ‘te weinig’ sociale woningen bouwen. Als meer sociale woningen worden gebouwd dan het percentage dat in de verordening is opgenomen (35%), kan er - onder voorwaarden - een financiële bijdrage uit het fonds worden verkregen. Lees meer >

10-12-2020 Nieuw verkeers- en vervoersplan beschikbaar.

Meer 10-12-2020 Nieuw verkeers- en vervoersplan beschikbaar. De gemeente investeert de komende 10 jaren flink in verkeersveiligheid en leefbaarheid! Het nieuwe verkeers- en vervoersplan is samen met inwoners gemaakt voor de inwoners. Lees meer >

10-12-2020 Plan voor Paradijs aan de Plas

Meer 10-12-2020 Plan voor Paradijs aan de Plas Het plan voor het Paradijs aan de Plas is weer een stap verder. Op 10 december 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor fase 1 van dit mooie plan. Dat ging niet vanzelf. Het plan om verouderd glas om te zetten in wonen, recreatie en natuur, met onder meer wandelmogelijkheden langs de Langeraarse Plas, leverde niet alleen enthousiasme van de initiatiefnemers en de gemeente op. Lees meer >

12-11-2020 Algemene beschouwingen: door met bouwen

Meer 12-11-2020 Algemene beschouwingen: door met bouwen 12 November bespraken we de begroting in de raad. Mede dankzij twee voorstellen van Samen Beter Nieuwkoop en enkele andere partijen, werd het debat vooral over woningbouw gevoerd. Lees meer >

05-11-2020: Gemeente Nieuwkoop: een gastvrije beleving van Hollandse natuur en cultuur

Meer 05-11-2020: Gemeente Nieuwkoop: een gastvrije beleving van Hollandse natuur en cultuur Het is verwerkt in de nieuwe visie voor recreatie en toerisme voor de gemeente Nieuwkoop en op 5 november jl. door de raad vastgesteld. Lees meer >

15-10-2020 - Woningbouwvisie Ter Aar Noord-Oost oplossing voor verkeersdrukte Kerkweg

Meer 15-10-2020 - Woningbouwvisie Ter Aar Noord-Oost oplossing voor verkeersdrukte Kerkweg De Kerkweg in Ter Aar is drukker geworden sinds opening van de VOMAR. Binnenkort opent ook de Action haar deuren. Lees meer >

24-9-2020 Méér mensen aan het werk!

Meer 24-9-2020 Méér mensen aan het werk! Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad ingestemd met “Nieuwkoop Werkt 2.0.”, de opvolger van het actieplan uit 2015. Hetactieplan zet er op in dat er méér mensen aan werk geholpen worden. Lees meer >

SBN