Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuws

24-9-2020 Méér mensen aan het werk!

Meer 24-9-2020 Méér mensen aan het werk! Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad ingestemd met “Nieuwkoop Werkt 2.0.”, de opvolger van het actieplan uit 2015. Hetactieplan zet er op in dat er méér mensen aan werk geholpen worden. Lees meer >

24-9-2-20 Visie op detailhandel

Meer 24-9-2-20 Visie op detailhandel Een klankbordgroep van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente Nieuwkoop hebben in samenwerking een gedegen geactualiseerde versie van de detailhandelsvisie gemaakt. Lees meer >

3-9-2020 Go boeren Go Boeren

Meer 3-9-2020 Go boeren Go Boeren Een groep boeren in het Groene Hart denkt de oplossing te hebben voor het Nederlandse stikstofprobleem. Met deze oplossing lossen zij 3 crises in één keer op, aldus Paul Rijken, adviseur bij het stikstofcollectief Zuid-Holland en Utrecht. Lees meer >

9-7-2020 Méér woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren

Meer 9-7-2020 Méér woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren Woningbouw is de basis voor levendige dorpen en gemeenschappen, vitale voorzieningen, verenigingen en scholen, en voor onze lokale en regionale economie. SBN wethouder Guus Elkhuizen heeft een programma op laten stellen dat de nadruk legt op de bouw van woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Woningen voor deze doelgroepen zijn het hardst nodig. Lees meer >

9-7-2020 – Ook een Integraal Kindcentrum in Woerdense Verlaat!

Meer 9-7-2020 – Ook een Integraal Kindcentrum in Woerdense Verlaat! In navolging van Ter Aar en Zevenhoven waar op dit moment de IKC ’s gebouwd worden, zullen ook Woerdense Verlaat, Nieuwveen en Langeraar volgen met nieuwe IKC’s. Lees meer >

2-7-2020 Verantwoord vliegen naar 2050?

Meer 2-7-2020 Verantwoord vliegen naar 2050? Het rijk heeft de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” uitgebracht. De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft een zienswijze vastgesteld. Lees meer >

2-7-2020 Samen Beter vraagt aandacht voor de agrarische sector

Meer 2-7-2020 Samen Beter vraagt aandacht voor de agrarische sector In de gemeenteraad waar de financiële stukken besproken werden, heeft Samen Beter Nieuwkoop aandacht gevraagd voor onze agrarische sector. Lees meer >

23-4-2020 Wijk Schoterveld aardgasvrij? Proeftuin aardgasvrije wijk.

Meer 23-4-2020 Wijk Schoterveld aardgasvrij? Proeftuin aardgasvrije wijk. Samen Beter Nieuwkoop stemde voor de motie voor een subsidieaanvraag voor een proeftuin aardgasvrije wijk, Schoterveld in Nieuwveen. Dat Samen Beter Nieuwkoop hier voor stemde, wil niet zeggen dat wij voorstander zijn van een gang naar 100% gasloos wonen. Lees meer >

9-07-2020 Nieuwkoop koestert ook haar monumenten en musea.

Meer 9-07-2020 Nieuwkoop koestert ook haar monumenten en musea. Vlak voor de zomer is in de gemeenteraad besloten over de subsidie voor het museumplein en het vaststellen van een nieuw subsidieplafond voor monumentenzorg. Lees meer >

1-6-2020 Ruimte voor terrassen - horeca weer open!

Meer 1-6-2020 Ruimte voor terrassen - horeca weer open! Begin mei stelde Samen Beter Nieuwkoop, samen met de VVD, vragen over ondernemers en Covid-19 aan de gemeente, welke 18 mei in de gemeenteraad uitgebreid beantwoord zijn. Lees meer >

SBN