Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuws

18 maart 2021 – Nóg meer COVID-19 steun beschikbaar voor maatschappelijke organisaties.

Meer 18 maart 2021 – Nóg meer COVID-19 steun beschikbaar voor maatschappelijke organisaties. In 2020 is een steunfonds COVID-19 van € 500.000,-- ingericht voor maatschappelijke organisaties, met als voorwaarde dat er faillissement dreigt. Er is een aanvullend fonds toegevoegd van € 200.000,--, waarbij die voorwaarde wordt losgelaten. Lees meer >

22 maart 2021 - Evenementen weer op weghelpen.

Meer 22 maart 2021 - Evenementen weer op weghelpen. SBN heeft een verzoek mee ingediend waarin de gemeente is verzocht om zo snel mogelijk met alle initiatiefnemers van evenementen in de gemeente Nieuwkoop aan tafel te zitten om te inventariseren hoe er op een verantwoorde manier gestart kan worden met de voorbereiding van hun evenementen en op welke manier de gemeente hen daarbij kan ondersteunen. Lees meer >

18 Maart 2021 Duurzaamheidsprogramma ook leesbaar voor inwoners

Meer 18 Maart 2021 Duurzaamheidsprogramma ook leesbaar voor inwoners Donderdag 18 maart is over het duurzaamheidsprogramma besloten. Over het best wel grote document met bijbehorende bijlage is zowel in de MR als de BR lang gediscussieerd wat resulteerde in vruchtbare uitkomsten. Lees meer >

22 maart 2021 – Woningen langer beschikbaar voor de doelgroepen

Meer 22 maart 2021 – Woningen langer beschikbaar voor de doelgroepen In 2020 stelde de gemeenteraad een maatregel vast, waarmee nieuw gebouwde koopwoningen tot € 200.000,-- langer beschikbaar blijven voor de groepen inwoners die op een goedkopere woning zijn aangewezen. Lees meer >

2021-02-20 – Samen werken aan een beter plan voor Schiphol.

Meer 2021-02-20 – Samen werken aan een beter plan voor Schiphol. Op zaterdag 20 februari 2021 kopte de Telegraaf financieel, dat er een “plan B voor Schiphol nodig is in plaats van groei”. Lees hieronder de tekst van het volledige artikel van Yteke de Jong, waarin Samen Beter Nieuwkoop wethouder Guus Elkhuizen aan het woord is. Lees meer >

2021-02-05 Actief informeren inwoners over bestemmingsplannen

Meer 2021-02-05  Actief informeren inwoners over bestemmingsplannen Er is geregeld sprake van aanpassing van een bestemmingsplan. Daarvoor wordt dan een procedure doorlopen, en kunnen inwoners die ‘belanghebbend’ zijn, bijvoorbeeld omdat ze er vlakbij wonen, een zienswijze of zelfs een bezwaarschrift indienen. Lees meer >

2021-02-06 Groene Hart visie nodig

Meer 2021-02-06 Groene Hart visie nodig Met alle druk op de ruimte, wordt er een visie op het Groene Hart nodig. In een artikel in het Algemeen Dagblad, op 6 februari 2021, sprak Samen Beter Nieuwkoop wethouder Guus Elkhuizen de wens uit om het Groene Hart als één gebied te zien, en te kijken waar je wat wél, en wat níet neerzet. Lees meer >

2021-02-04 Samen Beter Nieuwkoop omarmt het plan voor Reghthuysplein en ondernemers

Meer 2021-02-04 Samen Beter Nieuwkoop omarmt het plan voor Reghthuysplein en ondernemers Eindelijk komt er beweging om te bouwen aan een mooi centrum van Nieuwkoop met o.a. een nieuwe inrichting van het Reghthuysplein. Ines de Ridder heeft namens SBN bij de behandeling van het centrumplan Nieuwkoop benadrukt dat het binden, boeien en behouden van bestaande ondernemers van groot belang is. We willen bouwen aan een levendig centrum met winkels en horeca. Lees meer >

17-12-2020 - Vernieuwing woonfonds goed voor bouw sociale woningen!

Meer 17-12-2020 - Vernieuwing woonfonds goed voor bouw sociale woningen! Het woonfonds is vernieuwd. Dit ging niet zonder veel discussie in de gemeenteraad. Nieuwkoop kent al jaren een woonfonds. Ontwikkelaars of beleggers storten daar een bedrag in als zij geen of ‘te weinig’ sociale woningen bouwen. Als meer sociale woningen worden gebouwd dan het percentage dat in de verordening is opgenomen (35%), kan er - onder voorwaarden - een financiële bijdrage uit het fonds worden verkregen. Lees meer >

10-12-2020 Nieuw verkeers- en vervoersplan beschikbaar.

Meer 10-12-2020 Nieuw verkeers- en vervoersplan beschikbaar. De gemeente investeert de komende 10 jaren flink in verkeersveiligheid en leefbaarheid! Het nieuwe verkeers- en vervoersplan is samen met inwoners gemaakt voor de inwoners. Lees meer >

SBN