Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuws

20210708 Sport- en beweegbeleid weer een stap verder.

Meer 20210708 Sport- en beweegbeleid weer een stap verder. Nadat in 2020 het sportakkoord tussen verenigingen en gemeente werd gesloten, is nu ook het sport- en beweegbeleid voor de nabije toekomst vastgesteld. Een mooi vertrekpunt voor zowel verenigingen als gemeente voor optimalisering van het sport- en beweegaanbod, en voor een efficiënt en multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties. Lees meer >

2021-06-18 Het is tijd voor een Column

Meer 2021-06-18 Het is tijd voor een Column De energiestrategie, in gewone mensenstaal ‘komen er zonnevelden en windmolens en zo ja waar?’. Een groot maatschappelijk thema dat velen in heel Nederland bezighoudt. Geen wonder: het rijk heeft een strakke doelstelling en dito planning uitgerold. Op 3 juni 2021 lag het piece-de-resistance voor de eerste stap – de “RES1.0” – in de gemeenteraad voor. Besluiten nemen hierover is een zware taak voor regio’s en gemeentes en dus ook voor de gemeenteraden. Geruststellend is dat besloten is dat er géén windmolens in Nieuwkoop komen. Wel zijn er zoekgebieden voor zonnevelden, waarvan we er ook het liefst zo min mogelijk willen. Vrijwel iedereen, ook Samen Beter Nieuwkoop, vindt dat we zoveel mogelijk ‘zon op daken’ zouden moeten realiseren. Een paar weken na het besluit, hebben we er een column over geschreven, gepubliceerd in de Nieuwkoper: Lees meer >

22 april 2021 - Woningbouw Noordeinde: inwonersparticipatie met open vizier.

Meer 22 april 2021 - Woningbouw Noordeinde: inwonersparticipatie met open vizier. Mei 2020 zorgde de startnotitie Tochtpad Noordeinde voor veel beroering in het dorp. Dat er aan de Dobbe een woningbouwplan zou komen, was voor omwonenden en inwoners van het dorp een complete verrassing. Dat resulteerde in de vraag van Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop, voor een gesprek met de bewoners Dobbe/Schinkel Noordeinde, alvorens verdere stappen te zetten. April 2021 lag er naar aanleiding van de gesprekken een voorstel in de raad om een plan te gaan maken voor woningbouw langs de Dobbe en op de Diamantlocatie. Lees meer >

2021-04-15 Samen Beter Nieuwkoop trekt samen op met Youngboyz

Meer 2021-04-15 Samen Beter Nieuwkoop trekt samen op met Youngboyz Jongeren bewust maken van de politiek, dat is één van de doelen van de lokale partij Samen Beter Nieuwkoop.  Betrokken raken bij onderwerpen als bouwen voor starters en jongeren, het jeugdsportfonds en het jongeren & jeugdbeleid. Samen Beter Nieuwkoop zoekt verbinding met de jongeren in onze regio. Recent startte de 16 jaar jonge Nieuwveense Dyanne Metzelaar als lid van de fractie. Zij is nu fractie assistente en zet zich in voor nog meer aandacht voor jongeren en voor levendige dorpen. Lees meer >

2021-04-25 De regionale energiestrategie (RES)

Meer 2021-04-25 De regionale energiestrategie (RES) In Nederland werken 30 regio’s aan een eigen RES. Gemeente nieuwkoop behoort tot de regio Holland Rijnland. Een regio met 13 gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland en netbeheerder. Gezamenlijk wordt een strategie gevormd. Een zoektocht naar alternatieven voor aardgas, zoals restwarmte uit de haven van Rotterdam of geothermie maar ook duurzame alternatieven voor vervoersmogelijkheden en het onderzoek naar mogelijkheden hoe we elektriciteit kunnen opwekken binnen de eigen regio. Lees meer >

18 maart 2021 – Nóg meer COVID-19 steun beschikbaar voor maatschappelijke organisaties.

Meer 18 maart 2021 – Nóg meer COVID-19 steun beschikbaar voor maatschappelijke organisaties. In 2020 is een steunfonds COVID-19 van € 500.000,-- ingericht voor maatschappelijke organisaties, met als voorwaarde dat er faillissement dreigt. Er is een aanvullend fonds toegevoegd van € 200.000,--, waarbij die voorwaarde wordt losgelaten. Lees meer >

22 maart 2021 - Evenementen weer op weghelpen.

Meer 22 maart 2021 - Evenementen weer op weghelpen. SBN heeft een verzoek mee ingediend waarin de gemeente is verzocht om zo snel mogelijk met alle initiatiefnemers van evenementen in de gemeente Nieuwkoop aan tafel te zitten om te inventariseren hoe er op een verantwoorde manier gestart kan worden met de voorbereiding van hun evenementen en op welke manier de gemeente hen daarbij kan ondersteunen. Lees meer >

18 Maart 2021 Duurzaamheidsprogramma ook leesbaar voor inwoners

Meer 18 Maart 2021 Duurzaamheidsprogramma ook leesbaar voor inwoners Donderdag 18 maart is over het duurzaamheidsprogramma besloten. Over het best wel grote document met bijbehorende bijlage is zowel in de MR als de BR lang gediscussieerd wat resulteerde in vruchtbare uitkomsten. Lees meer >

22 maart 2021 – Woningen langer beschikbaar voor de doelgroepen

Meer 22 maart 2021 – Woningen langer beschikbaar voor de doelgroepen In 2020 stelde de gemeenteraad een maatregel vast, waarmee nieuw gebouwde koopwoningen tot € 200.000,-- langer beschikbaar blijven voor de groepen inwoners die op een goedkopere woning zijn aangewezen. Lees meer >

18-03-2021 Goed leven in Nieuwkoop

Meer 18-03-2021 Goed leven in Nieuwkoop Gezond en lekker leven voor de inwoners van de gemeente nieuwkoop dat is waar de gezondheidsnota: Goed leven in Nieuwkoop voor staat. SBN is blij met deze nota omdat hierbij onze inwoners centraal staan en er aandacht is voor gezondheidsbevordering. Lees meer >

SBN