Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuws

12-11-2020 Algemene beschouwingen: door met bouwen

Meer 12-11-2020 Algemene beschouwingen: door met bouwen 12 November bespraken we de begroting in de raad. Mede dankzij twee voorstellen van Samen Beter Nieuwkoop en enkele andere partijen, werd het debat vooral over woningbouw gevoerd. Lees meer >

05-11-2020: Gemeente Nieuwkoop: een gastvrije beleving van Hollandse natuur en cultuur

Meer 05-11-2020: Gemeente Nieuwkoop: een gastvrije beleving van Hollandse natuur en cultuur Het is verwerkt in de nieuwe visie voor recreatie en toerisme voor de gemeente Nieuwkoop en op 5 november jl. door de raad vastgesteld. Lees meer >

15-10-2020 - Woningbouwvisie Ter Aar Noord-Oost oplossing voor verkeersdrukte Kerkweg

Meer 15-10-2020 - Woningbouwvisie Ter Aar Noord-Oost oplossing voor verkeersdrukte Kerkweg De Kerkweg in Ter Aar is drukker geworden sinds opening van de VOMAR. Binnenkort opent ook de Action haar deuren. Lees meer >

24-9-2020 Méér mensen aan het werk!

Meer 24-9-2020 Méér mensen aan het werk! Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad ingestemd met “Nieuwkoop Werkt 2.0.”, de opvolger van het actieplan uit 2015. Hetactieplan zet er op in dat er méér mensen aan werk geholpen worden. Lees meer >

24-9-2-20 Visie op detailhandel

Meer 24-9-2-20 Visie op detailhandel Een klankbordgroep van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente Nieuwkoop hebben in samenwerking een gedegen geactualiseerde versie van de detailhandelsvisie gemaakt. Lees meer >

3-9-2020 Go boeren Go Boeren

Meer 3-9-2020 Go boeren Go Boeren Een groep boeren in het Groene Hart denkt de oplossing te hebben voor het Nederlandse stikstofprobleem. Met deze oplossing lossen zij 3 crises in één keer op, aldus Paul Rijken, adviseur bij het stikstofcollectief Zuid-Holland en Utrecht. Lees meer >

9-7-2020 Méér woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren

Meer 9-7-2020 Méér woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren Woningbouw is de basis voor levendige dorpen en gemeenschappen, vitale voorzieningen, verenigingen en scholen, en voor onze lokale en regionale economie. SBN wethouder Guus Elkhuizen heeft een programma op laten stellen dat de nadruk legt op de bouw van woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Woningen voor deze doelgroepen zijn het hardst nodig. Lees meer >

9-7-2020 – Ook een Integraal Kindcentrum in Woerdense Verlaat!

Meer 9-7-2020 – Ook een Integraal Kindcentrum in Woerdense Verlaat! In navolging van Ter Aar en Zevenhoven waar op dit moment de IKC ’s gebouwd worden, zullen ook Woerdense Verlaat, Nieuwveen en Langeraar volgen met nieuwe IKC’s. Lees meer >

2-7-2020 Samen Beter vraagt aandacht voor de agrarische sector

Meer 2-7-2020 Samen Beter vraagt aandacht voor de agrarische sector In de gemeenteraad waar de financiële stukken besproken werden, heeft Samen Beter Nieuwkoop aandacht gevraagd voor onze agrarische sector. Lees meer >

2-7-2020 Verantwoord vliegen naar 2050?

Meer 2-7-2020 Verantwoord vliegen naar 2050? Het rijk heeft de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” uitgebracht. De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft een zienswijze vastgesteld. Lees meer >

SBN