Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuws

3-9-2020 Go boeren Go Boeren

Meer 3-9-2020 Go boeren Go Boeren Een groep boeren in het Groene Hart denkt de oplossing te hebben voor het Nederlandse stikstofprobleem. Met deze oplossing lossen zij 3 crises in één keer op, aldus Paul Rijken, adviseur bij het stikstofcollectief Zuid-Holland en Utrecht. Lees meer >

9-7-2020 Méér woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren

Meer 9-7-2020 Méér woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren Woningbouw is de basis voor levendige dorpen en gemeenschappen, vitale voorzieningen, verenigingen en scholen, en voor onze lokale en regionale economie. SBN wethouder Guus Elkhuizen heeft een programma op laten stellen dat de nadruk legt op de bouw van woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Woningen voor deze doelgroepen zijn het hardst nodig. Lees meer >

9-7-2020 – Ook een Integraal Kindcentrum in Woerdense Verlaat!

Meer 9-7-2020 – Ook een Integraal Kindcentrum in Woerdense Verlaat! In navolging van Ter Aar en Zevenhoven waar op dit moment de IKC ’s gebouwd worden, zullen ook Woerdense Verlaat, Nieuwveen en Langeraar volgen met nieuwe IKC’s. Lees meer >

2-7-2020 Samen Beter vraagt aandacht voor de agrarische sector

Meer 2-7-2020 Samen Beter vraagt aandacht voor de agrarische sector In de gemeenteraad waar de financiële stukken besproken werden, heeft Samen Beter Nieuwkoop aandacht gevraagd voor onze agrarische sector. Lees meer >

2-7-2020 Verantwoord vliegen naar 2050?

Meer 2-7-2020 Verantwoord vliegen naar 2050? Het rijk heeft de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” uitgebracht. De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft een zienswijze vastgesteld. Lees meer >

23-4-2020 Wijk Schoterveld aardgasvrij? Proeftuin aardgasvrije wijk.

Meer 23-4-2020 Wijk Schoterveld aardgasvrij? Proeftuin aardgasvrije wijk. Samen Beter Nieuwkoop stemde voor de motie voor een subsidieaanvraag voor een proeftuin aardgasvrije wijk, Schoterveld in Nieuwveen. Dat Samen Beter Nieuwkoop hier voor stemde, wil niet zeggen dat wij voorstander zijn van een gang naar 100% gasloos wonen. Lees meer >

9-07-2020 Nieuwkoop koestert ook haar monumenten en musea.

Meer 9-07-2020 Nieuwkoop koestert ook haar monumenten en musea. Vlak voor de zomer is in de gemeenteraad besloten over de subsidie voor het museumplein en het vaststellen van een nieuw subsidieplafond voor monumentenzorg. Lees meer >

1-6-2020 Ruimte voor terrassen - horeca weer open!

Meer 1-6-2020 Ruimte voor terrassen - horeca weer open! Begin mei stelde Samen Beter Nieuwkoop, samen met de VVD, vragen over ondernemers en Covid-19 aan de gemeente, welke 18 mei in de gemeenteraad uitgebreid beantwoord zijn. Lees meer >

28-05-2020 - Groene oase in Driekoppenland aanwinst voor Noorden

Meer 28-05-2020 - Groene oase in Driekoppenland aanwinst voor Noorden “In het dorp Noorden zijn er in een kort tijdsbestek veel mooie nieuwe ontwikkelingen. Verbeterde wegen, een verfraaid dorpsplein en de nieuwe woonwijk DrieKoppenland” zo vertelt SBN wethouder Guus Elkhuizen vol trots. Lees meer >

28-05-2020 Windmolens en zonnevelden in de achtertuin van Nieuwkoop?

Meer 28-05-2020 Windmolens en zonnevelden in de achtertuin van Nieuwkoop? Donderdag 28 mei jl. hebben we een complex dossier behandeld in de raadsvergadering: de Regionale Energie Strategie (RES). In een RES worden de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in 31 regio’s uitgewerkt. De gemeente Nieuwkoop zit in de RES-regio Holland Rijnland. In de RES1.0 wordt de regionale visie op elektriciteit, gas en warmte voor de periode tot 2030 uitgewerkt. Lees meer >

SBN