Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuws

16 december 2021. Visie op transitie warmte: inwoners centraal.

Meer 16 december 2021. Visie op transitie warmte: inwoners centraal. De ambitie vanuit Den Haag (klimaatakkoord) is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Daarom moeten gemeentes van het Rijk een Transitievisie Warmte opstellen. Deze visie beschrijft de manier waarop gebouwen en woningen in de gemeente Nieuwkoop van verwarmen via aardgas naar duurzamere vormen van verwarmen gaan. Lees meer >

18 November 2021. Sport en bewegen: subsidies voor sport en uitvoeringsplannen

Meer 18 November 2021. Sport en bewegen: subsidies voor sport en uitvoeringsplannen Er is eindelijk een echte doorbraak op het dossier sportsubsidies. Het raadsvoorstel met daarin de uitvoeringsplannen sport en bewegen is met ruime meerderheid goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook Samen Beter Nieuwkoop heeft zich keihard ingezet voor een gelijkere verdeling van subsidie voor de sportclubs. Ons raadslid Ines de Ridder stelde dan ook dat nu de bal bij de sportverenigingen ligt om het gebruik van hun terrein zo optimaal mogelijk voor meer doelgroepen in te zetten. Ook is er een goed gesprek geweest over de toekomt van zwembad De Wel. We staan voor een grote beslissing. Of renoveren van een echt sterk verouderd zwembad met een hele grote som geld. Of we gaan inzetten op hoe en waar er een compleet nieuw zwembad gebouwd kan worden met daarbij nog extra sportfaciliteiten. Op donderdag 18 november jl heeft de gemeenteraad besloten tot een degelijk onderzoek naar deze twee opties. Met het akkoord gaan met de huidige uitvoeringsplannen zorgen we er kortom voor dat de basis voor sport, spel en plezier voor een groot aantal inwoners van gemeente Nieuwkoop beschikbaar blijft en wordt. Lees meer >

18 November 2021. Bestemmingsplan Buytenwech-Noord vastgesteld!

Meer 18 November 2021. Bestemmingsplan Buytenwech-Noord vastgesteld! Voor Buytenwech-Noord is een fantastisch groene woningbouwplan bedacht, waar de gemeenteraad op 18 november het bestemmingsplan voor vastgesteld heeft. De nieuwe klimaat- en duurzaamheids-opgaven die op ons afkomen, hebben een plek gekregen in dit mooie plan. De ontsluiting van het plan is evenwichtig, en belast de bestaande woonwijk niet. Voorzien is in verschillende woningbouwtypen, voor meerdere doelgroepen geschikt. Belangrijk gezien de woningbehoefte. Er komen in totaal 290 woningen in het plan: 230 op gemeentelijk grondgebied, en 60 woningen op het grondgebied van een ontwikkelaar. Er zijn zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend, die van zorgvuldige reacties en antwoorden zijn voorzien. In de gemeenteraad van 18 november, werd er vol lof over het plan en het proces gesproken. Wethouder Guus Elkhuizen van Samen Beter Nieuwkoop heeft hier de afgelopen jaren hard aan laten werken, en is blij dat het bestemmingsplan nu vastgesteld kan worden. Onlangs stond dit mooie artikel in de regionale krant. Lees meer >

11 november 2021 - Voorrang bij nieuwbouw voor onze eigen lokale inwoners

Meer 11 november 2021 - Voorrang bij nieuwbouw voor onze eigen lokale inwoners Hoe hoog het bouwtempo ook is, het blijft ‘dweilen’ met de kraan open. Het vinden van een betaalbare huur- of koopwoning is welhaast onmogelijk. Voor de sociale huurwoningen zetten de woningstichtingen het succesvolle maatwerk in. Daarmee komt een deel van de woningen met voorrang terecht bij onze inwoners. Zo iets wil Samen Beter Nieuwkoop ook voor goedkope koop- en middeldure koop- en huurwoningen. Lees meer >

11 November 2021 - Vergemakkelijken overstap naar een kleinere levensloopbestendige woning

Meer 11 November 2021 - Vergemakkelijken overstap naar een kleinere levensloopbestendige woning Voor inwoners op leeftijd, is de overstap van een oudere grote woning, naar een kleinere levensloopbestendige nieuwe woning vaak moeilijk. Daar is meestal een hogere huurprijs mee gemoeid. Zo worden grotere woningen onnodig lang vastgehouden door kleine huishoudens. En daardoor hebben gezinnen weer een kleinere kans op een passende woning. Samen Beter Nieuwkoop ziet echter veel kansen om oudere inwoners te helpen die overstap te maken. Lees meer >

11 November 2021 - Algemene beschouwingen: beschikbaar houden van de woningen voor onze eigen lokale inwoners.

Meer 11 November 2021 - Algemene beschouwingen: beschikbaar houden van de woningen voor onze eigen lokale inwoners. Op 11 november werden de algemene beschouwingen over de begroting 2022-2025 gehouden. Fractievoorzitter Lizet Keijzers ging in haar betoog in op corona, wonen en de lokale economie. Tijdens het betoog, diende Samen Beter Nieuwkoop 4 voorstellen in. Die vind je op deze plaats: Bekijk de voorstellen. Hieronder enkele delen van het betoog. Lees meer >

Wat vinden de inwoners de komende vier jaar belangrijk?

Meer Wat vinden de inwoners de komende vier jaar belangrijk? SamenBeterNieuwkoop wil van de inwoners weten wat zij voor de komende 4 jaar belangrijk vinden. Alle opmerkingen, voorstellen, suggesties en ideeën zijn welkom. Stuur een e-mail naar: info@samenbeternieuwkoop.nl Neem telefonisch contact op via: 06 4987 97 41 Maar ook ’ns aanschuiven bij ons wekelijks overleg is mogelijk! Lees meer >

8 juli 2021 – Mooi woningbouwplan Teijlerspark II Nieuwveen

Samen Beter Nieuwkoop is blij met dit mooi woningbouw plan:

  • er komen 63 (wat kleinere) woningen voor starters en jongeren en gezinnen;
  • er is een goed stedenbouwkundig plan uit de participatie gerold;
  • er komen bij wijze van experiment ook 3 tiny-houses.

Lees meer >

8 Juli 2021 Sport- en beweegbeleid weer een stap verder.

Meer 8 Juli 2021 Sport- en beweegbeleid weer een stap verder. Nadat in 2020 het sportakkoord tussen verenigingen en gemeente werd gesloten, is nu ook het sport- en beweegbeleid voor de nabije toekomst vastgesteld. Een mooi vertrekpunt voor zowel verenigingen als gemeente voor optimalisering van het sport- en beweegaanbod, en voor een efficiënt en multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties. Lees meer >

8 Juli 2021 – Omgevingsvisie: visie op de toekomst van gemeente Nieuwkoop

Na een proces van een paar jaar, met veel betrokkenheid van inwoners, organisaties en de dorpsraden, is op 1 juli de omgevingsvisie Nieuwkoop vastgesteld. Een groot deel van de samenleving heeft meegewerkt aan deze visie. Daar is Samen Beter Nieuwkoop erg blij mee en trots op. Lees meer >

SBN