Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

Nieuwveen

Ook Nieuwveen kende in oorsprong voornamelijk lintbebouwing. In de loop der jaren is een woonwijk ontstaan in het zuid westelijke deel. Aan de rand hiervan wordt vanaf 2013 een nieuw project ontwikkeld. "De Verwondering".

Van 1 augustus 1915 tot 1 januari 1936 lag Nieuwveen aan de Spoorlijn Uithoorn - Alphen aan den Rijn. Op het tracé van de spoorlijn werd later de provinciale weg aangelegd (thans N231). Het stationsgebouw uit 1915 is nog aanwezig.

Nieuwveen bestond vroeger alleen uit Blokland, Uiterbuurtweg, Dorpsstraat, de Hogendijk, Oude Nieuwveenseweg en Kerkstraat en Stationsweg, Nieuwveensjaagpad, na de Tweede wereldoorlog werd de Stationsweg omgedoopt in de W.P. Speelmanweg en een stukje Oude Nieuwveenseweg werd de A.H Kooistrastraat, dit ter ere van Nieuwveense oorlogsslachtoffers.

Eind 2004 is in Nieuwveen het vernieuwde centrum 't Liemerhof officieel geopend. Met de komst van dit vernieuwde centrum is het voorzieningenniveau van de kern Nieuwveen toegenomen

In het noordelijk deel van Nieuwveen treft u veel glastuinbouw aan: Nieuw Amstel West.

Een belangrijk instituut in Nieuwveen is Ipse de Bruggen, locatie landgoed Ursula, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Het terrein is vrij toegankelijk voor wandelaars. Op het terrein is ook een kinderboerderij aanwezig.

Bron: Gemeente Nieuwkoop/Wikipedia

SBN